“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

meer zicht op obstakels

Interview Nel Winkel, gemeente Amsterdam

Wat is het belang van het programma Meedoen Werkt?
Meedoen Werkt ondersteunt Amsterdammers met weinig perspectief op werk. Er is een begin gemaakt met een andere dienstverlening aan Amsterdammers met een bijstandsuitkering. Een andere klantbejegening (nieuwe brief, werken in de wijk).

Het programma biedt de stadsdelen de mogelijkheid om extra plekken en trajecten te creëren bovenop de bestaande basisvoorzieningen. “Door het doen van onderzoeken en uitvoering van experimenten krijgen we inzicht in wat werkt om mensen met weinig perspectief op de arbeidsmarkt te bewegen naar een volgende stap”, aldus Nel Winkel.

Wat is je opgevallen in de resultaten die De Groene Golf tot nu toe heeft opgeleverd?
De eerste opbrengsten bieden al inzicht in de veelheid van mogelijke obstakels. Het zijn interessante vraagstukken die nader onderzoek vergen. Zoals bijvoorbeeld het verschil in werkwijze tussen WPI en UWV en de stap van dagbesteding naar vrijwilligerswerk.

Welke bijdrage levert De Groene Golf om Meedoen Werkt tot een succes te maken?
We zijn blij dat De Groene Golf ons met actieonderzoek helpt om meer zicht te krijgen in obstakels, deze weg te nemen of ze te agenderen om tot duurzame oplossingen te komen. Een dergelijke aanpak is een steun in de rug voor professionals die dit soort vraagstukken dagelijks in het werk met klanten tegenkomen.

Site by Alsjeblaft!