“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Nu focus op doorbraak

De doorbraken zijn belangrijk voor het onderzoek omdat ze als voorbeeld kunnen dienen hoe veelvoorkomende obstakels die andere Amsterdammers ook ervaren uit de weg kunnen worden geruimd.

De doorbraak brengt De Groene Golf namelijk weer een stap dichterbij haar ambitie: oplossingen vinden voor obstakels voor participatie. We hebben de belemmeringen die mensen ervaren, in kaart gebracht. Met de inmiddels vijftig casussen is er waardevolle informatie verzameld. We leggen per casus vast waar het om gaat, welke acties De Groene Golf onderneemt om het obstakel uit de weg te ruimen en tot welke resultaten dat leidt. We richten ons met dit onderzoek dus niet alleen op het beschrijven van de casussen maar vooral op de doorbraak die nodig is om iemand weer een stap verder te helpen. Die doorbraken leren ons welke duurzame oplossing er nodig zijn en wat er mogelijk is.

We staan naast de begeleider

Er komen steeds meer casussen binnen maar tegelijkertijd merkt het team van De Groene Golf dat het soms gevoelig ligt bij de medewerkers om een casus aan te leveren. Professionals willen niet afdoen aan collega’s of instanties of hen in een lastig parket brengen. De Groene Golf is er niet om een professional te bekritiseren maar we gaan juist ‘naast de begeleider staan.’ In samenwerking met de begeleiders proberen we de obstakels weg te nemen. Wij hebben de beschikking over tijd en kennis om zaken onder de loep te nemen. Ook hebben we een klein budget om belemmeringen op te lossen.

Lara Deckers is superregisseur en heeft intensief contact met professionals voor het verzamelen van de gegevens: ‘Steeds meer professionals zien in dat door het inbrengen van een casus, ze een belangrijke bijdrage leveren aan De Groene Golf. Ze steunen daarmee het onderzoek én hun cliënt.’

Professionals kunnen meer

Tijdens het onderzoek blijkt dat professionals zich niet altijd bewust zijn van de handelingsruimte die ze hebben binnen het kader dat wet- en regelgeving hen biedt. Door het ontbreken van duidelijke regels voor specifieke situaties, vermijden professionals de ruimte die er wel is om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat ze bijvoorbeeld bang zijn om fouten te maken. Lara: ‘Een doorbraak die tot stand is gekomen door juist binnen de regels te zoeken naar creatieve oplossingen, is een uitdaging die veel oplevert. Daarvoor moet een professional wel die ruimte durven te nemen. Professionals kunnen meer dan ze denken en zouden zich daar meer bewust van mogen worden.’

Wat ontbreekt er nog?

De Groene Golf heeft al veel informatie ontvangen maar blijft de komende maanden nog opzoek. We willen ook graag casuïstiek uit bepaalde gebieden zoals belemmeringen die ontstaan door het combineren van mantelzorg en werk of obstakels rond eenzaamheidsproblematiek. Om deze informatie op te halen, starten we komende maand een belronde. Zelf aanmelden kan ook via een e-mail aan degroenegolf@deomslag.nl.

Site by Alsjeblaft!