“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Het projectteam

Het projectteam bestaat uit:

  • Opdrachtgever: Corine van de Burgt (directeur-bestuurder De Omslag)
  • Lieke Thesingh (projectleider)
  • Tjerk Kamann (onderzoeker)
  • Douwe van den Berg (superregisseur)
  • Lara Deckers (superregisseur)
  • Jaap Kemkes (superregisseur)
  • Esmeralda van der Naaten (projectmanager)
  • Jeanice Westerhout (projectmedewerker)

Onderzoeker Tjerk Kamann

Tjerk Kamann houdt zich bezig met het onderzoeksdesign, dataverzameling en –analyse. Binnenkort verschijnt de eerste onderzoeksrapportage. We hebben Tjerk enkele vragen gesteld.

Waarom De Groene Golf?
Bijzonder aan het actieonderzoek De Groene Golf vind ik vooral dat we het zo dicht op het werkveld uitvoeren. En dat we in het onderzoek niet beleid, en ook niet de klant, maar de klantgerichte professional centraal stellen. Dat we meekijken hoe ‘puntjes en paaltjes’ bij elkaar komen in de dagelijkse praktijk van begeleiders en hoe we ze kunnen ondersteunen om hun werk goed te kunnen doen. Ik zet me graag in voor onderzoek waarin informatie vanuit de uitvoeringspraktijk omhoog sijpelt. Hier valt ontzettend veel van te leren.

Wat voor soort onderzoeker ben jij?
Ik ben socioloog die al jaren onderzoek doet op het snijvlak van gezondheidszorg en sociaal domein. Mijn grootste onderzoek was een participatief onderzoek naar de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen in de Amsterdamse bijstand. Ik doe het liefst onderzoek in nauwe samenwerking met het veld. Ik wil zien wat er aan de hand is, en geloof meer in het direct delen van kennis via groepsbijeenkomsten dan via publicaties.

Wat doe jij binnen het team van De Groene Golf?
De Groene Golf is een actieonderzoek, en precies dit type onderzoek ligt mij het beste. Onderzoek waarbij je meehelpt om te leren hoe het beter kan. Een project waarbij je niet alleen aan de zijlijn staat en commentaar levert, maar ook direct al iets doet om de situatie te verbeteren. Juist door bij te dragen aan het leerproces.

Mijn taak binnen het team is te zorgen dit leerproces op gestructureerde wijze te doorlopen. Zonder de doe-energie dood te slaan die binnen het team heerst. Ik heb de methodologische kennis en creativiteit om te zorgen dat de onderzoeksvragen centraal blijven staan, en dat de onderzoeksmethode deze vragen volgt in plaats van andersom.

Site by Alsjeblaft!