“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Wat valt op?

Wat in het algemeen opvalt, is dat per individuele casus sprake is van veel verschillende belemmeringen. Ook zijn er veel verschillende organisaties en mensen betrokken per casus. Het gaat doorgaans om mensen die weer aan het werk willen en bijvoorbeeld een opleiding of kinderopvang niet gefinancierd krijgen. Of het gaat om ingewikkelde processen zoals het ontbreken van voldoende zekerheid over het behoud van inkomen of begeleiding.

uitgaan van wat je kent?

Wat ook opvalt is dat begeleiders werken vanuit wat er mogelijk is binnen hun eigen organisatie of praktijk.
Lieke Thesingh, projectleider: ‘Professionals gaan doorgaans uit van het aanbod van werk en participatie en niet van wat iemand nodig heeft, kan of wil. Er is ook veel verschil tussen professionals. De ene professional is proactief en pakt wel de telefoon om een regeling te treffen met bijvoorbeeld de Belastingdienst terwijl de ander dat niet tot zijn of haar taak rekent.’

doorbraak, soms met 1 telefoontje

Enkele andere voorbeelden van belemmering zijn dat het moeilijk is om in contact te komen met instanties, goede informatie te ontvangen over een specifieke situatie en niet de juiste personen te pakken te krijgen. Dat was zo het geval voor een vrouw die in het verleden voor honderd procent afgekeurd was maar nu toch wil werken. Lara Deckers, superregisseur: ‘Mevrouw benaderde het UWV om informatie te krijgen over haar rechten maar kreeg maandenlang geen duidelijkheid. Ze werd slechts doorverwezen naar de website van het UWV maar op de website kwam ze er niet uit. De Groene Golf heeft dit onder de aandacht gebracht van het UWV waardoor mevrouw een contactpersoon kreeg. Soms kan een telefoontje vanuit De Groene Golf al voor een doorbraak zorgen.’

geen kans door schuld

Een ander voorbeeld van een belemmering zijn de regels en beleid waar iemand met een belastingschuld mee te maken krijgt. Het regelen van kinderopvang voor een re-integratietraject blijkt soms onmogelijk. Vanwege de belastingschuld, wordt de kinderopvangtoeslag direct verrekend zodat een mevrouw in een andere casus zich geen kinderopvang kan veroorloven. Lieke: ‘Door het re-integratietraject vergroot ze haar kansen op betaald werk. De doorbraak in deze casus is dat De Groene Golf de ontbrekende kinderopvangtoeslag kan vergoeden tijdens het re-integratietraject. Wij hebben de middelen om voor een beperkte periode financiële obstakels weg te nemen.’

man en paard in een plan

Op basis van goede afspraken wordt een plan van aanpak gemaakt door de superregisseur. In deze plannen van aanpak staan bijvoorbeeld afspraken beschreven met betrokken begeleiders en organisaties voor het opheffen van de belemmering en het meedoen aan het actieonderzoek, dat volgt wat de resultaten daarvan zijn.

Site by Alsjeblaft!