“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Wat doen we met uw casus?

  • We bieden procesondersteuning en onderzoeken het praktijkvoorbeeld

Dat betekent dat we u en daarmee ook uw cliënt ondersteuning gaan bieden op de weg naar participatie. Waar mogelijk worden belemmeringen weggenomen. Tegelijkertijd verzamelen en analyseren we de factoren die van invloed zijn op, of die oorzaak zijn van de belemmering. Niet alle praktijkvoorbeelden zijn hiervoor geschikt. Toch verzamelen we graag alle kenmerken, ook van voorbeelden van obstakels die in het nabije verleden zijn opgelost of die niet oplosbaar zijn.

  • De objectiveringsslag, ofwel: het onderzoek zelf.

De praktijkvoorbeelden worden meegenomen in het onderzoek en dragen daarmee bij aan het grotere doel van De Groene Golf: doorstromen zonder beperkingen. Uit de analyse van alle praktijkvoorbeelden zal duidelijk worden welke precieze obstakels mensen – in het hele systeem – tegenkomen op de weg naar participatie. Het actieonderzoek kan zo in bredere zin objectief werken aan toekomstige oplossingen.

Site by Alsjeblaft!