“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

ensie

De Omslag is lid van ENSIE. Het Europees netwerk van Maatschappelijke Integratie Enterprises (ENSIE) werd officieel opgericht in Brugge (België) op 11 mei 2001. Sinds enkele jaren zijn er uitwisselingen tussen nationale netwerken voor bedrijven voor sociale integratie mogelijk gemaakt.

ENSIE heeft als doel om de netwerken en federaties voor arbeidsintegratie sociale ondernemingen binnen de Europese Unie te onderhouden en te vertegenwoordigen.

Doelstellingen van ENSIE zijn:

  • om de kracht van de deelnemers aan economische bedrijven voor sociale integratie te versterken door middel van de uitwisseling tussen de lidorganisaties,
  • om de samenwerking en partnerschappen te stimuleren door het bevorderen van goede praktijken, onderzoeksresultaten en nieuwe toepassingen
  • om de uitwisseling van informatie over de wetgeving en het beleid op nationaal en lokaal niveau te bevorderen tussen lidorganisaties
  • om het netwerk en al haar activiteiten te vertegenwoordigen en op alle relevante niveaus in Europa te bevorderen
  • in te gaan op de bijdragen en voorstellen om deel te nemen aan het definiëren van een Europees beleid tegen sociale uitsluiting
  • om een hechte en solide samenwerking met andere Europese netwerken die actief zijn in de sociale economie te ontwikkelen, met als doel het behalen van gezamenlijke resultaten.

ENSIE wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling binnen de Europese Unie. Dit omvat de volgende aspecten:

  • de arbeidsmarkt en de sociale integratie van kansarme risico-groepen verbeteren door het vergroten van hun kansen op werk en productiviteit
  • de economische levensvatbaarheid van de sociale ondernemingen en de integratie en versterking van hun rol in de algemene economische landschap versterken
  • de bevordering van gelijke kansen met behoud van de strategie zoals bepleit door de Europese Unie
  • De basis die ENSIE biedt is een complementaire eerste steen waarvan het doel is de bevordering van goede praktijken, de uitbreiding van de bijdragen, en de ontwikkeling van voorstellen, om de weg vrij te maken voor het Europees beleid in de strijd tegen sociale uitsluiting.

Contact informatie:
Patrizia Bussi – Directeur : Patrizia.bussi@ensie.org
Aurélie Duprés – Beleidsmedewerker : aurelie.dupres@ensie.org

www.ensie.org

Site by Alsjeblaft!