“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

europa

De Omslag is een netwerkorganisatie, in eerste instantie voor de zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam en de gemeente. Om innovatie te stimuleren rondom het thema ondernemerschap is De Omslag aangehaakt bij het Europese netwerken ENSIE. De aangesloten organisaties kunnen profiteren van de kennis uit andere landen. Het Europese netwerk kent via De Omslag de Amsterdamse situatie en Nederlandse context.

Site by Alsjeblaft!