“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

GSEF 2016: think global, act local

Het congres is afgesloten met een heldere gsef2016-declaration-montreal.pdf.

We waren onder de indruk van het programma, de 1.400 bezoekers vanuit 65 landen en 33 vertegenwoordigers uit steden (burgemeesters, wethouders, raadsleden) zoals New-York, Parijs, Göteborg en Seoel en ook vele kleinere steden in Europa, Afrika en Azië, en realiseerden ons dat Amsterdam daar ook evenzeer bijhoort.

De organiserende steden – zowel de burgemeester van Montreal als die van Seoel – benadrukten de belangrijke rol die steden hebben in de ontwikkeling van de sociale economie. Sociale en eerlijke economie werden unaniem beschouwd als het antwoord op de wereldwijde economische crisis. Coöperatieve initiatieven met betrekking tot wonen, leefomgeving en inclusie kunnen het verschil maken en verbeteringen kunnen we met sociale en circulaire economie realiseren. Heel duidelijk werd onderschreven dat de stedelijke ontwikkeling daarin vooropgaat, als een locomotief.

Global Social Economy Forum en Amsterdam

We zijn gevraagd om de Amsterdamse initiatieven omtrent het versterken van de sector van sociale firma’s als goed voorbeeld te presenteren. Samen met Nienke Boesveldt van de Universiteit Utrecht hebben we uitgelegd wat de publiek-private samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en De Omslag sinds 2012 heeft opgeleverd, namelijk een vruchtbare bodem en gedeelde verantwoordelijkheid en inzet (ondersteuning en inkoop) tussen de verschillende portefeuilles in de gemeente.

We hebben veel mooie voorbeelden gevonden van initiatieven waarbij de inclusieve gedachte de motor is van de sociale economie. We zullen dit graag vertalen naar het Amsterdamse en delen wat we hebben geleerd.

Hier vindt u presentatie_gsef_vdefc-small.pdf en summary-workshop-stimulation-work-integration-social-enterpr.pdf (Engels)

Site by Alsjeblaft!