“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

inwork: make it work

Van 10 tot en met 12 november 2014 vond in Amsterdam ‘Make it work!’, een Europese conferentie over participatie, werk integratie en sociaal ondernemerschap, plaats. De conferentie bracht circa 100 deelnemers uit 15 landen samen en vormde het sluitstuk van het door de Europese Commissie gesubsidieerde project INWORK.

Het project heeft als doel om participatie en werkintegratie van kwetsbare groepen te bevorderen. Sociaal-ondernemers, maatschappelijk werkers, beleidsmakers, onderzoekers, begeleiders en cliënten van werk en integratieprojecten behoorden tot de conferentiedeelnemers. De tweede dag van de conferentie vond plaats in De Meervaart, tijdens de Participatiemarkt. Er werden workshops aangeboden en deelnemers konden deden er inspiratie op voor hun eigen projecten.

Lees hier het verslag van de conferentie. Voor meer informatie onder ander over de toolbox van Inwork zie www.inworkproject.eu

Site by Alsjeblaft!