“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

uitkomsten Buy WISEly enquête

sociaal inkopen

Uit de Buy WISEly-enquête blijkt dat meer dan de helft van de reguliere bedrijven weet wat sociaal inkopen is. Maar, de meeste hebben geen actief beleid of veel kennis hierover, zeker bij Werkintegratie Sociale Enterprises (WISEs). Ondanks dat er weinig sociaal wordt ingekocht, kan dit groeien. De helft van de respondenten wil namelijk meer sociaal gaan inkopen.

Dit rapport presenteert de resultaten van een enquête die is verstuurd naar zowel WISE’s als “mainstream bedrijven” (MB’s) in Oostenrijk, Ierland, Italië en Nederland. Het geeft een overzicht van de huidige kennis van MB’s (inclusief hun vertegenwoordiging en netwerken) over sociale inkoop in het algemeen en in het bijzonder bij WISE’s.

marketingstrategie

Een belangrijke bevinding is dat er bij WISEs vaak een tekort is aan marketingstrategieën voor B2B-relaties. Veel van hen hebben behoefte aan kennisdeling en bewustwording van de voordelen van samenwerking. Uit de enquête blijkt dat sociale impact vaak een gedeeld doel is in partnerschappen, wat voordelen oplevert voor zowel MB’s bij aanbestedingen als WISEs in termen van omzet en bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

wat kunnen we doen om B2B sociaal inkoop te versterken?

Er werd gevraagd welke verbeteracties gewenst zijn. Genoemd werd het bevorderen van duurzame samenwerkingen door werkbezoeken, kennisuitwisseling en het gebruik van sociale inkoopplatforms.
WISEs, die vaak kleine MKB’s zijn, kampen met uitdagingen om tijd te besteden aan marketing vanwege hun dubbele focus op zowel economische activiteit en ondersteuning van werknemers. Het onderzoek benadrukt het belang van een sterke marketingstrategie voor WISEs om B2B-activiteiten te verbeteren, concurrerend te blijven en duurzame relaties op te bouwen. Professionele ontwikkeling op het gebied van marketing en het aanpassen van e-commerce strategieën worden genoemd als waardevol voor de groei van WISEs op de B2B-markt.

Download hier het rapport (Engels)

Site by Alsjeblaft!