“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Succesvolle B2B partnerschappen

In Oostenrijk, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Roemenië en Spanje benadrukken deze partnerschappen het potentieel tot opschalen en de succesvolle samenwerking!

Het boekje met succesvolle B2B-partnerschappen geeft een overzicht van goede praktijken van zakelijke partnerschappen die al bestaan tussen WISE’s (Work Integration Social Enterprises) en MB’s (Mainstream Businesses). Naast de deelnemende landen Oostenrijk, Nederland, Italië en Ierland bevat het ook goede praktijken uit Frankrijk, Spanje en Roemenië. Alle 19 goede praktijken zijn geselecteerd in het licht van hun potentieel tot opschaling en bevatten een beschrijving en elementen die tot een succesvol partnerschap hebben geleid.
Download hier het hele rapport (NL).

elementen die leiden tot succesvolle B2B-partnerschappen

  • Regelmatige, eerlijke en waarderende communicatie komt op de eerste plaats bij de implementatie van een succesvol partnerschap en het begrip van het gedeelde belang in de samenwerking is cruciaal.
  • Er is vaak geen alternatief voor directe en persoonlijke uitwisseling. De verandering van managementpositie kan tot moeilijkheden leiden en daarom zijn menselijke componenten en relaties van groot belang.
  • Gebaseerd op de betreffende zakelijke mogelijkheid is het noodzakelijk dat WISES voldoende tijd neemt om zich voor te bereiden en de juiste vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan variëren van het ontwikkelen van offertes tot het borduren van delicate stoffen of de grootte van magazijnen.
  • Daarnaast moeten beide partijen geïnteresseerd zijn in gezamenlijke ontwikkeling en leren. Dit omvat de wil om te verbeteren en de openheid om feedback te accepteren en ervan te leren.
  • Het is ook nodig om gezamenlijk gemeenschappelijke doelen te identificeren. Dit kan het doel van de RvB zijn om arbeidsintegratie te ondersteunen, maar het kan ook een gemeenschappelijk doel zijn op het gebied van milieuduurzaamheid, SDG’s of de productiemethode.
  • Beide partijen moeten open zijn en accepteren dat de samenwerking kan fluctueren in termen van ordervolume.
  • Pas de overeenkomst aan, aan cultuur en context: Het is een belangrijke factor om een formele of informele overeenkomst vorm te geven die is afgestemd op cultuur en context. In Nederland zijn er bijvoorbeeld meer formele contracten dan in andere landen. Dergelijke beslissingen hangen niet alleen af van de nationale (en juridische) context, maar ook van de betrokken sectoren en mensen.

buy WISEly

Het doel van het project Buy WISEly is om WISE’s (Work Integration Social Enterprises) en MB’s (Mainstream Business Enterprises) in de betrokken landen in staat te stellen om transactionele partnerschappen, inclusief handelsrelaties, te ontwerpen, te bevorderen en te implementeren voor een duurzame buy social B2B-markt, om zo te voldoen aan de verschillende geïdentificeerde behoeften en de huidige tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken door middel van een holistische benadering.

Site by Alsjeblaft!