“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Participatiegids voor professionals

Het actie-onderzoek De Groene Golf heeft belemmeringen bij het zetten van participatie stappen uitgebreid beschreven en weggenomen. In het focusexperiment De Groene Golf werden ruim 50 mensen die graag wilden participeren, en hun begeleiders, begeleid door een superregisseur.

Eind 2018 is De Groene Golf afgerond. Op de projectpagina voor De Groene Golf ingericht. Kunt u alles lezen over het onderzoek en de resultaten en rapportage downloaden.

Conclusies

Dit heeft veel kennis, inzicht en praktijkvoorbeelden opgeleverd. Naast de verwachtte ‘systeemfouten’, zoals niet-passende regels en beleid, werd duidelijk dat de professional zelf een belangrijke schakel is in het wegnemen van obstakels voor participatie. Tijd, kennis, netwerk en handelingsruimte zijn essentieel om maatwerk te kunnen leveren. Belangrijke conclusie was dat het handelen van participatie professionals het verschil kan uitmaken. Met steun van de gemeente Amsterdam is de Participatiegids voor professionals gemaakt om met inspiratie, informatie en praktijkvoorbeelden om professionals versterken.

Participatiegids voor professionals

Op de resultaten van het onderzoek is de website Participatiegids voor professionals gebouwd. Ter versterking van de professional vind je hier inspiratie, tools en veel praktijkvoorbeelden en informatie:

De participatiegids voor professionals voorziet professionals van inzichten en achtergrondinformatie over het vak en de belangrijke rol die ze hebben. Reflectieve tools, verdiepende artikelen en praktische informatie zijn bedoeld als handvatten voor een persoonsgerichte aanpak en participatie ondersteuning op maat.

Ga naar de Participatiegids voor professionals

Site by Alsjeblaft!