“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

programma conferentie

Op 15 februari 2022 komen we samen en maken we gezamenlijk de balans op. Met een programma van (toegepaste) kennis en uitwisseling.

De conferentie start met invloedrijke gasten uit binnen- en buitenland: mensen die aan verandering werken. Zij delen met ons hoe zij die verandering realiseren.

We maken het programma en de workshops met vertegenwoordigers van sociale ondernemingen, overheid, Europese Commissie, hoogleraren, werkgevers en publieksfondsen.

Programma

9.00 – inloop

9.30 – hoofdprogramma

Onder leiding van gespreksleider Natasja van den Berg in gesprek over: Hoe komen we naar een sociale en solidaire economie? Met onder andere Agnes Jongerius, Frank Kalshoven, Tine de Moor en vele anderen.

11.30 – korte pauze

11.45 – sessies ronde 1

Vier sessies op de belangrijkste thema’s: gelijke kansen, talentontwikkeling, investeren in sociale en solidaire economie.

12.45 – lunchpauze

13.30 – sessies ronde 2

In de tweede ronde zoeken we de verdieping op in 7 sessies met oplossingen uit de praktijk.

15.00 – einde

Bekijk het blokkenschema

Site by Alsjeblaft!