“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Terugkijken

In Nederland staan 1 miljoen mensen aan de kant: mensen die willen werken, maar door allerlei beperkingen niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. Kan het VN Handicap Verdrag hier verandering in brengen? En wat is de rol van de overheid en sociale ondernemingen? Die vragen stonden centraal tijdens de conferentie Het kan wel! Een sociale en solidaire economie. Lees en kijk terug naar de online conferentie die De Omslag op 15 februari organiseerde. Met als resultaat dit manifest!

Het hoofdprogramma is inmiddels terug te kijken via YouTube:

Site by Alsjeblaft!