“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Denk in werk, niet in banen

De Amsterdamse Participatiemarkt op 11 november 2014, werd omgedoopt tot Jekuntmeer.nl-markt. Bijna 1800 mensen bezochten de markt dit jaar waar ruim 70 projecten, organisaties en bedrijven zich presenteerden. Naast werk was ook het overige participatieaanbod goed vertegenwoordigd. Alles van wijkondernemingen, activiteiten in de wijk, (arbeidsmatige) dagbesteding en opleidingsmogelijkheden; het was er!

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

De aandacht was er meteen bij toen cabaretier en schrijver Vincent Bijlo op 11 november om 10.00 uur in de Meervaart het publiek een ietwat luidruchtig goedemorgen toewenste. Het was aan hem de opening van de 9e Amsterdamse Participatiemarkt te verzorgen. Als rode draad was dit jaar gekozen voor het thema inclusieve arbeidsmarkt. Dat was tevens het onderwerp van een drie-daagse Europese conferentie Make It Work, waarvan de tweede dag op de Participatiemarkt werd georganiseerd. Evenals voorgaande jaren, konden bezoekers zich natuurlijk weer breed oriënteren en gericht zoeken naar de mogelijkheden op het gebied van leren, werken en doen.

Om het thema van diverse kanten te kunnen belichten, kreeg Vincent Bijlo anderhalf uur de ruimte met verschillende gasten in gesprek te gaan. Bijlo, die vanaf zijn geboorte blind is, heeft zelf door zijn handicap ondertussen voldoende meegemaakt als het gaat om vooroordelen, beperkingen, mindervaliden en werk. “Ik heb mij nooit arbeidsongeschikt laten verklaren, hoewel mij dat ooit wel is geadviseerd.” Een inclusieve arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waarbij we mensen niet meer in hokjes zetten, zegt Bijlo in de jekuntmeer.nl krant die speciaal voor deze gelegenheid is uitgegeven.

Toegevoegde waarde

Als eerste kwam Corine van de Burgt, directeur van De Omslag, kort aan het woord. Als organisator van de Participatiemarkt ziet zij na 9 jaar nog steeds de noodzaak ervan in. “Het blijft een markt met toegevoegde waarde. Een koppelmarkt, een inspiratiemarkt, een markt die kennis bij elkaar brengt.” Wethouder Eric van der Burg weet dat te beamen. “Ik heb de markt de afgelopen jaren zien groeien. Er kwamen meer bezoekers, meer activiteiten en het aanbod werd diverser. Het is goed dat mensen hier kennis kunnen maken met al die projecten en activiteiten.”

De kwetsbaren

Bijlo nodigde vervolgens wethouder Arjan Vliegenthart en Jos Verhoeven van Start Foundation uit op het podium. Voor hij met hen in gesprek ging, las hij de column ‘De arbeidsmarkt als kermis’ van Will Tinnemans voor (zie achterpagina van de jekuntmeer.nl krant). Helaas is Tinnemans eind oktober plotseling aan een hartstilstand overleden. In opdracht van Start Foundation heeft hij afgelopen jaar het boek ‘De kwetsbaren’ geschreven in nauwe samenwerking met Verhoeven, die het project nu verder gaat trekken. Verhoeven pleit voor een andere inrichting van de arbeidsmarkt, flexibeler. Ook Vliegenthart heeft het over afbreken van de bureaucratie en het creëren van extra banen. “Bijvoorbeeld perspectiefbanen, waarbij iemand in eerste instantie een steuntje in de rug krijgt, zouden kunnen leiden naar duurzaam werk zodat er geen uitkering meer nodig is. Daarnaast willen we dat het voor bedrijven aantrekkelijk blijft zich hier te vestigen en het interessant is om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.” De wethouder bevestigde nogmaals dat jaarlijks minimaal 42 mensen met een beperking aan de slag zullen gaan bij de gemeente.

Praktijk

Meer dan 65% van zintuiglijke gehandicapten zit thuis. Te absurd voor woorden vond Sandra Ballij, sociaal ondernemer en eigenaar van Ctalents, een organisatie die zintuiglijke uitdaging in hun kracht te zetten. Bevlogen vertelt zij over de start 7 jaar geleden met Ctaste: dineren in het donker om je bewust te worden van je andere zintuigen. Toen kwam Cthecity en in 2013 werd het tijd voor Ctalents. Ballij: “Ons doel is om de werkloosheid onder mensen die doof of blind zijn terug te brengen naar 20%. Dankzij hun beperking heeft onze doelgroep weer hele andere talenten die een organisatie kunnen verrijken.” Ellen Jacobs, directeur van MKB Amsterdam, onderschreef dit van harte. “Het is van groot belang dat bedrijven de meerwaarde gaan zien van het in dienst nemen van mensen met een beperking. Het is goed voor de sociale cohesie in een bedrijf, want een prettige sfeer is essentieel om het maximale uit je werknemers te halen.”

Groeiland

Tot slot kreeg Frank Kalshoven, directeur van de Argumentenfabriek, het woord. Onder de titel Groeiland gaf hij een betoog over een nieuwe bloeiperiode met werk voor zogenaamde laagproductieven. “We moeten niet denken in banen, maar in beschikbaar werk. Het speelveld moet groter en ik pleit ervoor om economie te maken van het werk van laagproductieven (zie ook achterpagina van de jekuntmeer.nl krant). Afsluitend stelde Van de Burgt dat er echt iets in beweging is, dat er veel mensen mee bezig zijn. “Kijken naar talenten is maatwerk. Dat geldt overigens zowel bij mensen met als zonder beperking. Laten we zoveel mogelijk kennis en ideeën delen zodat we enthousiast dat maatwerk kunnen leveren en ons klaarmaken voor een inclusieve arbeidsmarkt!”

Tijd om de markt op te gaan stelde Bijlo voor.

Jekuntmeer.nl markt

De markt werd in 2014 omgedoopt tot jekuntmeer.nl markt om nog eens te benadrukken dat de Amsterdamse Participatiemarkt de live versie is van jekuntmeer.nl. Bijna 1800 mensen bezochten de markt dit jaar waar ruim 70 projecten, organisaties en bedrijven zich presenteerden. Op de eerste verdieping was in samenwerking met het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam een werkmarkt georganiseerd om bezoekers in contact te brengen met werkgevers die actuele vacatures hebben voor mensen met een (arbeids)beperking. Evenals vorig jaar was het mogelijk middels een CV game een CV te maken en er ter plekke een foto voor te laten maken. Bestaande CV’s werden beoordeeld door een CV-dokter die tevens handige sollicitatietips kon geven aan de bezoekers.

Naast werk was ook het overige participatieaanbod goed vertegenwoordigd. Alles van wijkondernemingen, activiteiten in de wijk, (arbeidsmatige) dagbesteding en opleidingsmogelijkheden; het was er!

Inzet sociale zaken

Stichting De Omslag wil graag een voorbeeld zijn wanneer het gaat om de inzet van sociale firma’s. Zo verzorgde Kwekerij Osdorp de broodjes voor de bezoekers en de lunchpakketten voor het personeel, namen vrijwilligers van Pantar jassen aan in de garderobe, in het restaurant konden lekkernijen worden gekocht van Lunchroom De Buren die tevens de lunches verzorgde van het college van B&W en de 100 conferentiegangers, Roads vervoer bracht mensen naar de Participatiemarkt en weer naar huis en heerlijke taartjes konden worden gekocht bij Confuus. Daarnaast was Kringloopbedrijf De Lokatie sponsor van de geweldige zithoek en verzorgde het vervoer van goederen voor ons naar de Participatiemarkt.

Europese conferentie: ‘ Make it Work’

Van 10 tot en met 12 november vond in Amsterdam ‘Make it work!’, de Europese conferentie over participatie, werk integratie en sociaal ondernemerschap, plaats. De conferentie bracht circa 100 deelnemers uit 15 landen samen en vormde het sluitstuk van het door de Europese Commissie gesubsidieerde project INWORK. Het project heeft als doel om participatie en werkintegratie van kwetsbare groepen te bevorderen. Sociaal-ondernemers, maatschappelijk werkers, beleidsmakers, onderzoekers, begeleiders en cliënten van werk en integratieprojecten behoorden tot de conferentiedeelnemers.

De tweede dag van de conferentie vond plaats in De Meervaart, tijdens de Participatiemarkt. Er werden workshops aangeboden en deelnemers konden er inspiratie opdoen voor hun eigen projecten.(www.inworkproject.eu)

De Amsterdamse Participatiemarkt 2014 werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage of sponsoring van Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Dienst Werk en Inkomen, stadsdelen West, Oost en Centrum, Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam, Kwekerij Osdorp en Kringloopbedrijf De Lokatie.

Site by Alsjeblaft!