“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Will Tinnemans overleden

Will Tinnemans (auteur van o.a. De kwetsbaren) is op 28 oktober in Grenoble overleden aan een hartstilstand. Hij zou de opening van de Amsterdamse Participatiemarkt inhoud geven met zijn ongezouten mening in een gesproken column. Wij betreuren dit verlies en wensen zijn naasten sterkte.

Tinnemans verwierf met zijn werk – aanvankelijk als journalist en later als schrijver, dagvoorzitter en mediatrainer – een sterke reputatie met doorwrochte publicaties. De laatste jaren publiceerde hij vooral over de onderkant van de arbeidsmarkt: Voor jou tien anderen en De kwetsbaren. Optredens naar aanleiding van dit laatste boek vulden grote delen van zijn agenda in de komende maanden.

Tinnemans werkte sinds de jaren negentig als freelancer onder andere voor de Volkskrant, NRC Handelsblad, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, en voor de VPRO-radio en televisie. Zijn drijfveer was en bleef het geven van een stem aan de zwakken in de samenleving, in het bijzonder ‘werkende armen’: een groeiende groep mensen die hard werken onder beroerde omstandigheden en er nauwelijks voldoende mee verdienen om ervan rond te komen.

Na zijn opleiding aan de School voor Journalistiek (1977-1980) specialiseerde hij zich in jeugd en Oost-Europa. Hij reisde er veel toen de Muur er nog stond. Vervolgens zette Will Tinnemans zijn tanden in migratie en minderhedenbeleid. Hij schreef honderden artikelen voor bladen als Buitenlanders Bulletin en later Contrast en redigeerde boeken van onderzoekers. Hij ontpopte zich tot een autoriteit die minderhedenkwesties mogelijk beter doorgrondde dan de wetenschappers die hij las en interviewde. Die ontwikkeling culmineerde in 1994 in de publicatie van Een gouden armband. Een geschiedenis van mediterrane immigranten in Nederland (1945-1994). Het boek gold vanaf de dag van publicatie als een standaardwerk, en niet-wetenschapper Tinnemans een autoriteit.

De afgelopen tien jaar was hij behalve dagvoorzitter en moderator op symposia en congressen ook media- en communicatietrainer. Hij trainde honderden professionals en bestuurders in het helder verwoorden van hun boodschap. Zoals hij het zelf formuleerde: ‘Hoe ongelijksoortig mijn werkzaamheden ook mogen lijken, ze draaien allemaal om het stellen van de juiste vragen en om het vinden van bevredigende antwoorden op die vragen.’

Will was getrouwd met Adrienne Wijlaars en woonde in Slijk-Ewijk.

De website van Will Tinnemans

Optredens in televisieprogramma’s:

Boeken met Brands

Site by Alsjeblaft!