“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

jaarbericht 2014

Een jaarbericht van De Omslag doen we in stijl, kort en bondig en online.

We bieden u een overview van de zaken die wij in 2014 zinvol vonden. We raken kort de hoogtepunten aan; blader met ons mee door de inzet van vorig jaar, en u bent meteen op de hoogte en klaar voor de volgende stap in 2015.

Hier vind u het Jaarverslag 2014

wat mag u van de omslag verwachten in 2015?
Vanzelfsprekend zijn al onze projecten en inzet gericht op ondersteuning van (arbeids)participatie van mensen in kwetsbare situaties. Daarbij leggen we de belangrijkste aandacht en focus op de participanten van De Omslag.

De netwerkbijeenkomsten vormen de leidraad, waarlangs we willen gaan lopen op thema. Alle input van de deelnemers van binnen en buiten De Omslag zullen we verwerken, laten zien en vooral ook opvolgen. Zo wordt het duidelijk wat het oplevert, voor u als participant van De Omslag, voor de stad Amsterdam en uiteraard voor de mensen met een beperking.

Site by Alsjeblaft!