“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

SER ontwerp advies

De SER heeft een ontwerpadvies gepubliceerd over sociaal ondernemen. De Omslag heeft daaraan bijgedragen. En heeft inmiddels haar reactie op het advies gestuurd aan de SER. Op 22 mei wordt het advies behandeld.

Onlangs heeft de SER een ontwerp advies over sociaal ondernemen gepubliceerd. Meer erkenning en herkenning is nodig om zwart-wit denkbeelden over sociaal ondernemen te nuanceren. Het meten van de waarde voor de samenleving zou meer zichtbaarheid opleveren. De SER denkt dat de overheid hierbij kan helpen door bijvoorbeeld een kenniscentrum voor impactmeting te openen. De SER adviseert overheden, financiers, opdrachtgevers, brancheorganisaties, opleidingsinstituten en wetenschappers sociaal ondernemers een steun in de rug te geven. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het verkennende SER-advies over sociale ondernemingen .

De Omslag draagt bij

De Omslag heeft eerder bijgedragen en ook nu een reactie gestuurd aan de SER. We zijn blij en tevreden over het advies. Het sluit aan op wat wij op gemeentelijk niveau ook voor elkaar proberen te krijgen en zal helpen om sociale ondernemingen beter te agenderen en in de picture te krijgen. Maar, keuzes worden nog niet gemaakt.

Twee zaken hebben we in onze reactie uitgelicht. Ten eerste de brede definitie waardoor bijvoorbeeld organisaties die publieke diensten leveren zoals openbaar vervoer en zorg als sociale onderneming worden aangemerkt. Wat ons betreft gaat dat echt ergens anders over. Niet iedere ondernemer in de zorg is een sociale onderneming.
Tweede aandachtspunt is maatschappelijke impact en het beschrijven daarvan, zonder een concrete richting. De Omslag heeft aangegeven dat er naast de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) wel meer mogelijk is, met name in de uitwerking en uitvoering van de Participatiewet en de realisatie van het quotum arbeidsgehandicapten. Denk aan het verhandelbaar maken van het quotum. Brief lezen? Download hem hier .

Site by Alsjeblaft!