“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

sociale inkooptrechter

De Omslag presenteert een eenvoudig model ter ondersteuning van uw sociale inkoopbeleid in drie maar als het moet vier stappen.

Maatschappelijke organisaties die bij willen dragen aan de participatie van mensen met een beperking doen er goed aan om zelf ook sociaal in te kopen. Stichting De Omslag introduceerde tijdens de kick-off sociaal inkopen op 23 juni j.l. de ‘sociale inkoop trechter’. Het is een eenvoudige model ter ondersteuning van een sociaal inkoop beleid.

Stap 1: bij het inkopen eerst bekijken of de in te kopen dienst of product mogelijk ook geleverd kan worden door de doelgroep die de organisatie ondersteunt. Zo creëer je als organisatie kansen voor participatie en werk voor de eigen doelgroep.

Stap 2: wanneer die stap (nog) niet haalbaar is kan er bij sociale firma’s in worden gekocht. De etalage www.socialezaken.info biedt overzicht en inspiratie.

Stap 3: wanneer het inkopen van product, dienst of volume niet haalbaar is, dan is stap 3 aan de orde. Bestaande of nieuwe leveranciers worden door de inkopende organisatie gestimuleerd om sociale firma’s in te zetten bij de uitvoering. We noemen deze stap ‘social return’.

Meer weten? Voor meer informatie of een adviesgesprek kunt u contact opnemen met info@deomslag.nl

Site by Alsjeblaft!