“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Raadsvergadering Zorg en Sport

Minder administratie meer aandacht voor de klant. Een initiatiefvoorstel Minder regels meer zorg was een goede aanleiding om een belangrijk knelpunt voor aanbieders en klanten nog een keer onder de aandacht te brengen.

Op donderdag 24 maart werd tijdens (het vervolg van) de Raadscommissie Zorg en Sport gesproken over de uitgangspunten voor Ambulante ondersteuning, Dagbesteding, Kortdurend verblijf en Hulp bij het huishouden 2017 tot en met 2020 ten behoeve van de inkoopprocedure.

Omdat in de praktijk blijkt dat een van de belangrijkste knelpunten de administratieve last en regeldruk is was het initiatiefvoorstel van het lid Kaya (D66): Minder regels meer zorg een goede aanleiding om dit belangrijke knelpunt nog een keer onder de aandacht te brengen. Corine van de Burgt heeft ingesproken en het belang van een goede samenwerking tussen alle belanghebbenden benadrukt: investeer hierin, deel perspectieven en soms is het ook een beetje loslaten.

Lees hier de uitgesproken tekst: inspreken-commissie-zorg-en-sport-24-maart-2016.pdf.

Site by Alsjeblaft!