“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Reactie koersbesluit re-integratie

Tijdens de drukbezochte netwerkbijeenkomst van 1 februari jl. is met alle aanwezige participanten gesproken over het consultatiedocument ‘Koersbesluit re-integratie’ van de Gemeente Amsterdam om zo waardevolle input vanuit het veld te verkrijgen.

Op basis van de verzamelde reacties uit het veld heeft De Omslag een reactie op het koersbesluit opgesteld. In deze reactie benoemen we de belangrijkste stappen in de goede richting, maar adresseren we ook een aantal aandachtspunten, zoals verbreding van de doelgroep, de verbinding tussen WMO en participatiebeleid, gebruikmaken van bestaande netwerken en expertise, kansen voor sociale firma’s en kwaliteit van de dienstverlening.

Het consultatiedocument kenmerkt zich door een positieve toonzetting. De gemeente toont zich kritisch op het eigen beleid, ondanks de geboekte successen en heeft de ambitie een bredere groep Amsterdammers te steunen. De partijen uit het veld steunen deze ambitie van harte: er zijn veel stappen in de goede richting op gaan.

Lees hier de volledige reactie_koersbesluit_re-integratie_deomslag_feb2016.pdf (pdf).

Site by Alsjeblaft!