“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Klikboek leren & innoveren

De Omslag was initiator van het project Leren en Innoveren dat in 2015 werd uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de voorwaarden en werkwijzen die (zorg)instellingen en medewerkers ondersteunen bij het versterken van burgerkracht en inclusieve wijkontwikkeling. Het leverde veel op waaronder een praktische handreiking in de vorm van een klikboek.

Met de informatie in deze digitale handreiking kunnen medewerkers, vrijwilligers en deelnemers van activiteitencentra in de wijk, evenals directies, managers en leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties, zich een beeld vormen van wat nodig is om een lerende praktijk mogelijk te maken en te faciliteren. De handreiking laat u kennismaken met de ingrediënten van Leren & Innoveren en biedt een leidraad – in de vorm van een stappenplan – voor het inrichten van een leeromgeving volgens het idee van Leren & Innoveren, op basis van opgedane kennis en ervaring.

Het project
In vier (dagactiverings)centra in Amsterdam is vanuit de bestaande praktijk toegewerkt naar meer zelforganisatie en zelfbeheer van groepen cliënten met als bijzonder aandachtspunt de aansluiting van de centra op het leven in de wijk, ondernemingen in de wijk en wijkbewoners. De hoofddoelstelling van het project was het bevorderen van empowerment, ofwel het vergroten van het zelf-organiserend vermogen van deelnemers, cliënten, vrijwilligers en de bewoners in de wijk zelf. Daar hoort ook het ontwikkelen van een nieuwe stijl van professionele ondersteuning bij.

Het klikboek is hier te downloaden: handreiking_leren__innoveren_final.pdf.

Site by Alsjeblaft!