“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Aftrap actieonderzoek De Groene Golf

Op 13 oktober jl. vond in de Meevaart de drukbezochte kick-off plaats van actieonderzoek De Groene Golf. Corine van de Burgt en Ronald Venderbosch verzorgden de officiële aftrap van het focusexperiment.

Wat is er fijner dan een groene golf op de weg naar participatie. Om te kunnen doorstromen zonder beperkingen. Corine van de Burgt en Ronald Venderbosch verzorgden de officiële aftrap van het focusexperiment dat als doel heeft belemmeringen op de weg naar participatie te verkennen, in kaart te brengen, te analyseren en te agenderen om zo tot duurzame oplossingen te komen.

De kick-off was een bruisende bijeenkomst. Meer dan vijftig aanwezigen gingen in het World Participatie Café, onder leiding van voorzitters, letterlijk met elkaar om tafel om belemmeringen op de weg naar participatie boven tafel te krijgen en zo input te leveren voor het actieonderzoek: van concrete praktijkvoorbeelden tot visies op hoe groen licht voor participatie er idealiter uit zou moeten zien. De intentie om tot oplossingen te komen bleek alom aanwezig.

Dit focusexperiment van Meedoen Werkt neemt de verantwoordelijkheid om belemmeringen en (duurzame) oplossingsrichtingen te agenderen bij de verantwoordelijke partijen. De Groene Golf wordt uitgevoerd door stichting De Omslag en begeleid door een begeleidingscommissie, gevormd door de initiatiefnemers van het project: vertegenwoordigers uit verschillende organisaties en de gemeente.

Kent u belemmeringen uit de praktijk en wilt u die delen met het projectteam van De Groene Golf? Neem dan contact via: degroenegolf@deomslag.nl . Praktijkvoorbeelden zijn zeer welkom.

Meer informatie is te vinden op: deomslag.nl/degroenegolf

de-groene-golf_presentatie-kickoff_13-oktober-2016.pdf
degroenegolf_kaartje_praktijkvoorbeelden-gezocht.pdf

Site by Alsjeblaft!