“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Unieke samenwerking voor duurzame arbeidsparticipatie

Tijdens de Amsterdamse Participatiemarkt organiseert De Omslag in samenwerking met 99vanAmsterdam een inspiratiesessie sociaal ondernemen: met en door bedrijven en participanten.

De Amsterdamse Participatiemarkt is een jaarlijks evenement, niet alleen interessant voor mensen met een arbeidsbeperking om zich te oriënteren op participatie, maar ook voor bedrijven en organisaties, om kennis te delen en te netwerken, maar ook om invulling te geven aan de Participatiewet en aan bijvoorbeeld MVO-doelstellingen.

Inspiratiesessie sociaal ondernemen
Hiertoe organiseert De Omslag, in samenwerking met de 99vanAmsterdam een event voor, met en door bedrijven: een inspiratiesessie sociaal ondernemen. We nodigen partners van de 99vanAmsterdam, sociale firma’s en participanten van De Omslag (maatschappelijke organisaties) uit om met elkaar in gesprek te gaan.

Het gesprek gaat over de gezamenlijke opdracht om werkplekken te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. We onderzoeken de mogelijkheden voor sociaal ondernemen, inclusief inkopen en arbeidsparticipatie. Kortom: een unieke gelegenheid met als doel duurzame contacten te leggen en samenwerkingen tot stand te brengen.

meet & greet
Deze Participatiemarkt is een uitstekende gelegenheid om gemotiveerde werkzoekenden met een beperking te ontmoeten. Hiertoe organiseert De Omslag een Meet & Greet.
De Meet & Greet is vooral bedoeld als een laagdrempelige bijeenkomst waar werkzoekenden met een beperking en werkgevers met elkaar in gesprek kunnen gaan. In een informele setting kunnen werkzoekenden ongedwongen vragen stellen, hun ambities kenbaar maken en zich oriënteren. Werkzoekenden komen voor het vinden van een baan, maar ook om te oefenen met contact maken, het voeren van een gesprek en om inzichten op te doen.

De Omslag organiseert de Meet & Greet ism 99vanAmsterdam , Onbeperkt aan de slag en het Werkgevers Servicepunt WSP .

Site by Alsjeblaft!