“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

inspiratiesessie: samenwerken voor duurzame arbeidsparticipatie

Bij De Omslag geloven we dat er enorme stappen te maken zijn als maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de handen ineenslaan en samenwerken.

Bij De Omslag geloven we dat er enorme stappen te maken zijn als maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de handen ineenslaan en samenwerken. Dan hebben we het zowel over invulling geven aan de Participatiewet, als over nieuwe en andere vormen van samenwerking die concreet kunnen leiden tot meer arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking en uiteindelijk tot de inclusieve samenleving die we nastreven.

De inspiratiesessie, getiteld Sociaal en inclusief ondernemen die we samen met de 99vanAmsterdam organiseerden in het passende decor van de Amsterdamse Participatiemarkt in De Hallen op 1 november jl. was een eerste aanzet. Met deze én met toekomstige bijeenkomsten willen we samenwerkingen en innovaties tot stand brengen, aanjagen en concreet maken, allereerst door ontmoeting, tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

“Ik ben ervan overtuigd dat het bij elkaar brengen van deze twee werelden (maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) zeker gaat leiden tot meer arbeidsparticipatie.” – Petra Nieuwlaat, De Waterheuvel.

de inspiratiesessie
Aan drie zogeheten inspiratietafels gingen partners van de 99vanAmsterdam (IBM, Gemeente Amsterdam, Delta Lloyd, GVB en L’Oréal) sociale firma’s en participanten van De Omslag (Cordaan, B-Challenged, Roads, Shoot Medialab, De Waterheuvel, Zone3, Milieuwerk Ecocollege en De Regenboog Groep) met elkaar in gesprek over de gezamenlijke opdracht om werkplekken te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking en dus om mogelijkheden te onderzoeken voor sociaal en inclusief ondernemen.

Hieraan voorafgaand sprak Corine van de Burgt – bestuurder van De Omslag – met Eric ten Hulsen, stedelijk directeur cluster sociaal, over het beleid van de gemeente Amsterdam in de rol grote werkgever. “Een van de grootste uitdagingen voor ons ligt op het gebied van sociaal inkopen. Het palet aan belangen, aanbestedingseisen en bezuinigingen samen, maakt dat sociaal inkopen een uitdagend proces is.” Aldus Eric.

Hierna vertelden enkele sociaal ondernemers (Cordaan, De Waterheuvel en B-Challenged) wat zij zoal te bieden hebben en kunnen betekenen voor grotere ondernemingen en gaven enkele bedrijven van 99vanAmsterdam, zoals L’Oréal een pitch over de manier waarop zij hun MVO-doelstelling en ambities reeds invullen, bijvoorbeeld door het inkoopbeleid sociaal en duurzaam in te richten.

“Het is goed dat De Omslag deze sessies organiseert en hiermee bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt om arbeidsparticipatie te bevorderen. De sessies helpen ons om in contact te komen met mogelijke partners maar ook om ideeën en ervaringen uit te wisselen met andere ondernemingen.” – Inge Kaaijk – L’Oréal

inpspiratietafels
Aan de inspiratietafels werden vervolgens concrete ideeën uitgewisseld en contacten gelegd tussen twee werelden met een en hetzelfde doel: arbeidsparticipatie voor de meest kwetsbare Amsterdammers.

“De sessie was zeer inspirerend! De bijeenkomst leverde nieuwe inzichten, contacten en veel feedback op die ons positief stemde over alles wat we doen. De inspiratiesessie heeft veelbelovende contacten opgeleverd die kunnen leiden tot opdrachten voor B-Challenged en op de langere termijn tot arbeidsplaatsen. Het was ook inspirerend – en zelfs een eyeopener – om te zien hoe het bedrijfsleven bezig is met MVO.” – Wim Haveman – B-Challenged

en verder
Wij horen graag van u op welke manier De Omslag toekomstige sessies vorm kan geven en welke wensen er zijn. Wilt u meer weten over sociaal ondernemen of over de sociale firma’s die bij deze inspiratiesessie aanwezig waren? Kijk dan op socialezaken.info
Meer informatie over de 99vanAmsterdam is hier te vinden: 99vanAmsterdam

Site by Alsjeblaft!