“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Gelukkig nieuwjaar!

2017! Wij blikken alvast vooruit. Op een jaar waarin we impact op één zetten. Een jaar waarin we onze blik verruimen en kijken naar globale alternatieven en wereldse voorbeelden van sociale innovatie. Want, ook in 2017, investeren we sociaal, samen met u. We wensen u een groots 2017.

Site by Alsjeblaft!