“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

De Groene Golf komt op gang

Actieonderzoek De Groene Golf is op stoom. We hebben groen licht om, in opdracht van wethouder Vliegenthart, de komende 22 maanden een gedegen onderzoek uit te voeren, met als doel participatie gemakkelijker te maken en belemmeringen duurzaam op te lossen. De verzameling praktijkvoorbeelden die we inmiddels hebben, leert ons veel over de kluwen aan regels waar mensen mee te maken krijgen en hebben.

Deze kluwen gaan we op thema ontwarren: individueel (per persoon), maar ook door expertmeetings te organiseren.

oproep en uitnodiging
De Groene Golf wil echt zoveel mogelijk belemmeringen en praktijkvoorbeelden leren kennen. Hoe groter de verzameling, hoe beter het uiteindelijke onderzoek én hoe beter de kwaliteit van de oplossingen. Kent u iemand die een stap wil zetten, maar daarbij ergens tegenaan loopt? Schulden, geen begeleiding bij overstap, informatiegebrek, regels, financiering enzovoort? Laat het ons weten! Stuur een mail naar degroenegolf@deomslag.nl

We nemen graag contact op voor een gesprek en onderzoeken wat er precies aan de hand is. Als het mogelijk is, nemen we de belemmering voor uw cliënt weg of we zorgen ervoor dat uw organisatie iets extra’s doet of iets anders regelt. Vervolgens volgen we graag wat dat oplevert.

Soms zijn belemmeringen niet eenduidig, niet in een keer duidelijk, of zelfs zo ingewikkeld dat ze lastig te beschrijven zijn. In andere gevallen betreft het beperkingen of obstakels waar iedereen inmiddels al aan gewend is. Op korte termijn gaan we begeleiders uitnodigen om met ons mee te denken over hoe en waar de lastige problemen te vinden zijn.

Site by Alsjeblaft!