“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

participatie: stedelijk en lokaal

Vanuit de gemeente is ons gevraagd om ons netwerk en onze expertise ook lokaal in te zetten voor participatie van mensen met een beperking. Dat doen we via projecten, allianties, stadsdelen en wijken, door ontmoeting en bekendheid te organiseren: we breiden Jekuntmeer.nl als dé sociale kaart voor participatieaanbod verder uit en organiseren netwerkbijeenkomsten in dienst van het versterken van lokale expertise.

netwerk
De participanten van De Omslag werken voor de hele stad. Beleid en innovatie van beleid, bijvoorbeeld door projecten, kunnen goed stedelijk worden opgepakt met elkaar. In de uitvoering is de kleine schaal belangrijk. Ook daar moet je elkaar weten te vinden, juist in dienst van mensen die je ondersteunt. Op verzoek, op thema of op expertise, zal De Omslag, in overleg met stadsdelen en wijken, netwerksessies en inspiratie bieden voor het versterken van de samenwerking

sociale kaart
Als het gaat om het elkaar brengen van participatievraag en –aanbod, blijft onze aandacht gericht op de meest kwetsbare doelgroepen. Het is een verantwoordelijkheid van de (Wmo-)aanbieders om hun aanbod op wijkniveau te ontsluiten, maar het stedelijk overzicht kunnen zij niet verzorgen. Als beheerder van de sociale kaart voor participatieaanbod zorgt De Omslag voor die aansluiting, ook tussen Jekuntmeer.nl en lokale initiatieven voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Denk bijvoorbeeld aan lokale participatiemarkten of de Huizen van de Wijk.

Indien gewenst bieden we graag onze expertise en jarenlange ervaring met het organiseren van de Amsterdamse Participatiemarkt en het bereiken van de doelgroep. En natuurlijk organiseren we weer lokale en stedelijke Jekuntmeer-tours voor klantmanagers en wijkzorgmedewerkers.

kennis van de (participatie)markt
Na jarenlang zeer succesvolle stedelijke Participatiemarkten te organiseren, heeft de centrale stad ons nu gevraagd om de stadsdelen hierbij te ondersteunen. We geven het stokje over. Daarna is het aan de stadsdelen en aan de aanbieders. Vanzelfsprekend pas nadat we de aanbieders in Amsterdam hebben geraadpleegd over hun mening en wensen op het gebied van de markt.

Nieuw is het plan om in november samen met Onbeperkt aan de slag een groot evenement te organiseren: de Meet & Greet XXL. Want ook bedrijven willen graag aan de slag en kennismaken met de doelgroep: mensen met een beperking die moeilijk aan het werk komen. Daar levert De Omslag graag een bijdrage aan.

Site by Alsjeblaft!