“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Klik met data uit Jekuntmeer.nl

KLIK is een van de nieuwe platforms waarmee de gemeente Amsterdam haar burgers gaat informeren. Het is een portal voor sociale kaart informatie dat gebruik maakt van bestaande data zoals die van Jekuntmeer.nl. Op deze manier is er een actuele sociale kaart op basis van goede en betrouwbare informatie over de inhoud van het aanbod.

Voor de Amsterdamse burger is het belangrijk dat KLIK waardevolle informatie ontsluit over de zorgaanbieders en activiteiten in de buurt. Daarom is het cruciaal dat deze informatie van goede kwaliteit is. Sinds 2007 beheert De Omslag de content daar waar het activiteitenaanbod betreft. Door deze betrouwbare informatie zo veel mogelijk te koppelen, hoeven organisaties maar op 1 plaats hun informatie in te voeren.

Vanaf 2015 hebben gewerkt aan de koppeling met de voorganger van KLIK. Dit jaar is met kracht ingezet op de hernieuwde koppeling met het sterk vernieuwde digitale platform KLIK.

Het digitale platform KLIK richt zich op het in kaart brengen van zorgaanbieders en ondersteunende activiteiten in de wijk. Daarmee wil zij mensen op weg helpen in het woud van online zorg- en hulpaanbod, en hen helpen om hier zelfredzamer in te worden.

Focus doelgroep
De stuurgroep KLIK, Dienstverlening, Zorg en Stadsdeel West, heeft besloten vol door te gaan met de ontwikkeling van het digitale platform. Er is grote behoefte onder zorgprofessionals om voor (minder digivaardige) Amsterdammers de formele en informele zorg in kaart te brengen. KLIK richt zich daarom dan ook in eerste instantie op het ondersteunen van deze doelgroep door het in kaart brengen van zorgaanbieders en activiteiten in de wijk.

KLIK ‘plus’
Daarnaast worden de mogelijkheden verkend om vanuit KLIK aan te sluiten op lopende initiatieven zoals die van Alliantie Wijkzorg West om een digitale netwerk- en kennisdelingsfunctie te realiseren. Zodat zorgprofessionals elkaar ook digitaal makkelijker gaan vinden en een beroep op elkaars kennis en expertise kunnen doen. En er wordt verder gewerkt aan de inbedding van KLIK binnen de online dienstverlening van de gemeente Amsterdam.

Site by Alsjeblaft!