“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Wmo-aanbod op Jekuntmeer.nl

De gemeente Amsterdam ontsluit het Wmo ingekochte aanbod via Jekuntmeer.nl. Op deze manier is er een actuele sociale kaart op basis van goede en betrouwbare informatie over de inhoud van het aanbod. In september worden de nieuwe Wmo-zoekfilters in gebruik genomen. Dat vraagt om een extra controle.

informatie over het Wmo-participatieaanbod
Voor de Amsterdamse burger is het belangrijk dat de gemeente waardevolle informatie ontsluit over de zorgaanbieders en activiteiten in de buurt. Daarom is het cruciaal dat deze informatie van goede kwaliteit is. Sinds 2007 beheert De Omslag de content daar waar het activiteitenaanbod betreft. Door deze betrouwbare informatie zo veel mogelijk te koppelen met andere platforms, hoeven organisaties maar op 1 plaats hun informatie in te voeren.

vernieuwing zoekfilter Wmo
De gemeente Amsterdam heeft dit jaar Wmo-aanbod ingekocht. Voor het toegankelijk maken en invoeren van deze projecten of activiteiten gebruikt de gemeente Amsterdam het platform jekuntmeer.nl. Met ruim 200 bezoekers per dag is het platform een uitstekend middel om de bekendheid van het aanbod te vergroten. Professionals zoals klantmanagers van WPI en wijkprofessionals maken veelvuldig gebruik van jekuntmeer.nl.

Jekuntmeer.nl werkt met zoekfilters. In september activeren we het zoekfilter voor de huidige resultaatgebieden van de Wmo. Zowel dagbesteding als ambulante ondersteuning is dan gemakkelijk te doorzoeken. Op dit moment stimuleren en ondersteunen we alle aanbieders de juiste Wmo-kenmerken te geven aan hun activiteiten.

koppeling met portal Klik
Met het nieuwe digitale platform KLIK wil de gemeente mensen op weg helpen in het woud van online zorg- en hulpaanbod, en hen helpen om hier zelfredzamer in te worden. Het is een portal voor sociale kaart informatie dat gebruik maakt van bestaande data zoals die van jekuntmeer.nl. Op deze manier is er een actuele sociale kaart op basis van goede en betrouwbare informatie over de inhoud van het aanbod.

Vanaf 2015 hebben we gewerkt aan de koppeling met de voorganger van Klik. Dit jaar is met kracht ingezet op de hernieuwde koppeling met het sterk vernieuwde digitale platform Klik, dat in september beschikbaar komt.

vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij onze helpdesk via telefoonnummer 085 273 36 37 of per mail helpdesk@jekuntmeer.nl.
Ook kunt u bij uw accounthouder terecht voor meer informatie over het ingekochte Wmo-aanbod en de informatievoorziening via jekuntmeer.nl.

Site by Alsjeblaft!