“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

geen amsterdamse participatiemarkt in 2017

De gemeente zet in op wijkgericht beleid en uitvoering en wil dubbeling met lokale participatiemarkten voorkomen. De Omslag is gevraagd om de expertise van afgelopen jaren op lokaal niveau in te zetten in plaats van de stadsbrede participatiemarkt. We vinden dat natuurlijk ontzettend jammer én begrijpelijk.

wat doen we wel
In plaats daarvan onderzochten we dit jaar de wensen en mogelijkheden in de stadsdelen en wijken. Daarbij bieden we inmiddels ondersteuning en expertise. Bijvoorbeeld bij het organiseren van de Participatiemarkt Zuid, verschillende Meet & Greets en de Jekuntmeer-tours. De eerstvolgende Meet & Greet vindt, in samenwerking met Onbeperkt aan de Slag, plaats op 23 november in bierbrouwerij De Prael Houthavens voor alle mensen uit de dagbesteding die een stap richting betaald werk willen zetten. Klik hier voor meer informatie

De Jekuntmeer-tour zijn werkbezoeken voor (wijk-)professionals aan aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg. We verwijzen je graag naar de lokale markten die in de stadsdelen worden georganiseerd, waar we ook met Jekuntmeer.nl zichtbaar zijn.

Via Jekuntmeer.nl blijven we graag uw activiteiten en projecten goed in beeld brengen. Hier bent u altijd online vindbaar en zullen we actief uw organisatie en project(en) onder de aandacht brengen van verwijzers en hun cliënten. Tips en ondersteuning nodig? Neem vooral contact op met ons of met de helpdesk.

informatie en reactie
Mocht u willen reageren, graag! We horen graag wat uw reactie is op dit bericht, het stoppen van de Amsterdamse Participatiemarkt en de alternatieven die er zijn. Dat kan via e-mail.

Site by Alsjeblaft!