“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Integrale aanpak samen doen

Maatschappelijke partners zullen per 1 januari 2019 de aanpak multiproblematiek gaan uitvoeren in opdracht van de gemeente. Daartoe zal er door OJZ een opdracht worden geformuleerd met en voor de maatschappelijke partners. De Omslag organiseert over deze ontwikkelingen begin december een netwerkbijeenkomst.

De gemeente heeft opdracht gegeven tot twee onderzoeken. Aan RadarAdvies is gevraagd om op basis van gesprekken met betrokkenen van Samen DOEN een advies te geven over het meest wenselijke scenario voor deze doorontwikkeling. Het SOHOS/Instituut voor Publieke Waarden heeft daarnaast in opdracht van de gemeente een aantal van de meest moeilijke casussen van de Samen DOEN-teams in kaart gebracht.

vereenvoudigen sociaal domein
Het sociaal domein vereenvoudigen en voorzien van een integrale en preventieve inzet is het doel, gebaseerd op deze rapporten. Naar voorbeeld van de wijkallianties wil de gemeente de opdracht 2019 voor een integrale aanpak van multiproblemen (wonen, inkomen, zorg) in cocreatie met de maatschappelijke organisaties tot stand brengen (zie raadsinformatie).
De Omslag organiseert over deze ontwikkelingen begin december een netwerkbijeenkomst.

2__rapportage_verbinden_met_focus_samen_doen_-_maart_2017.pdf
sohos.pdf
raadsflap-samendoen.pdf

Site by Alsjeblaft!