“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Nieuw: meet & greet met werkgevers

We willen een brug slaan tussen dagbesteding en werk. Dat is wat De Omslag en Onbeperkt aan de Slag willen bereiken met het organiseren van een ontmoeting tussen mensen die werken in dagbesteding en werkgevers.

De afgelopen 11 jaar heeft De Omslag met de Amsterdamse Participatiemarkt bijgedragen aan het in verbinding brengen van mensen met een beperking en dagbesteding. Dit jaar zullen we in samenwerking met Onbeperkt aan de Slag dagbesteding verbinden aan werk. Dat doen we door mensen die nu werken in het kader van dagbesteding de gelegenheid te bieden om kennis te maken met werkgevers.
Ook kunnen leerlingen van de (Pro)VSO scholen (informeel) in gesprek gaan met werkgevers. Bekijk hier de flyer: flyer_meetgreet_23-nov_scholieren.pdf.

wat is de meet & greet

De meet & greet is een informele bijeenkomst waarbij mensen met een (arbeids) beperking en werkgevers elkaar ontmoeten. Om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.
Voor deze meet & greet nodigen we speciaal mensen uit die nu werken in het kader van dagbesteding. Mensen die een stap willen zetten richting betaald werk worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. De bijeenkomst is vooral bedoeld om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan. Mensen kunnen zich oriënteren, vragen stellen en hun ambities kenbaar maken.

Het is een informele ontmoeting. Verwacht dus geen sollicitatiegesprek. Tijdens de bijeenkomst zullen de werkgevers zich eerst presenteren en vertellen waar ze naar op zoek zijn. Vervolgens zijn er gastvrouwen en -heren aanwezig om de ontmoeting met de werkgever van keuze te begeleiden.

Kent u mensen met een arbeidsbeperking die dat leuk zouden vinden? Nodig ze van harte uit en geef ze de uitnodiging: de_omslag_flyer_meetgreet_23nov_voor_print_a4.pdf.

Belangstelling? Neem contact met ons op.

Site by Alsjeblaft!