“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

succesvolle ontmoeting met werkgevers

Op donderdag 23 november was er een succesvolle Meet & Greet in brouwerij De Prael Houthavens. Het is een laagdrempelige ontmoeting tussen werkgevers en Pro-VSO leerlingen en mensen die nu werken in het kader van dagbesteding, georganiseerd in samenwerking met Onbeperkt aan de Slag.

proeven aan solliciteren
Allereerst was voor leerlingen van Pro-VSO scholen de mogelijkheid om een eerste verkennende gesprek te voeren met de aanwezige bedrijven. Zo konden zij alvast proeven hoe een sollicitatiegesprek in de toekomst zal verlopen. Hierna was er voor mensen die op zoek zijn naar betaald werk de gelegenheid om op een informele manier een oriënterende gesprek te voeren met potentiële werkgevers.

zinvolle meeting
Deelnemers waren enthousiast en soms zenuwachtig. We hebben veel positieve geluiden van deelnemers gehoord. De Meet & Greet werd als zeer nuttig en zinvol ervaren, juist door de laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek gegaan.

De Omslag heeft graag bijgedragen aan het organiseren van deze ontmoeting. Vooral omdat het mensen uitzicht biedt op de stap van zorg naar werk. De vorm is sympathiek en levert voor alle deelnemers iets op. De samenwerking met Onbeperkt aan de Slag voor deze speciale Meet & Greets zullen we graag voortzetten.

We houden u op de hoogte. Heeft u interesse om deel te nemen als bedrijf of met uw klanten? We informeren u graag over de mogelijkheden. Mail ons dan: info@deomslag.nl .

Site by Alsjeblaft!