“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

sociaal werkkoepel

In de afgelopen twee maanden heeft De Omslag gewerkt aan 23 interviews en een tweetal rondetafelgesprekken rondom het thema Sociaal Werk. Resultaat hiervan is te vinden in de “Rapportage Een Verkenning Sociaal Werkkoepel“.

Vrijwel iedereen die we gesproken hebben is positief over een samenwerking tussen gemeente en sociale firma’s en maatschappelijke organisaties in een Sociaal Werkkoepel die kan leiden tot meer sociaal werk, voor meer mensen uit de doelgroep.

inventarisatie in aantallen, knelpunten en oplossingen

De gemeente heeft De Omslag vanuit haar functie als kennisnetwerk gevraagd om te verkennen welke rol sociale firma’s en maatschappelijke organisaties vervullen en hoe de Sociaal Werkkoepel hun rol kan versterken. Hiervoor hebben wij een 23-tal interviews afgenomen en vervolgens het proces begeleidt om de samenwerking tussen gemeente, sociale firma’s en maatschappelijke organisaties met elkaar uit te werken in een tweetal rondetafelgesprekken.

Vrijwel iedereen die we gesproken hebben is positief over een samenwerking tussen gemeente en sociale firma’s en maatschappelijke organisaties in een Sociaal Werkkoepel die kan leiden tot meer sociaal werk, voor meer mensen uit de doelgroep. Er werd opbouwend gesproken over obstakels en kansen, zeker tijdens de rondetafelgesprekken.

De winst van de Sociaal Werkkoepel zit in het slechten van de barrières zodat de ambities daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dat vraagt onder andere om een transparante vorm van samenwerken en actieve aansturing door de gemeente Amsterdam. Het oplossen van huidige knelpunten en gezamenlijk verkennen van de genoemde oplossingen vormen daarbij de input voor een inhoudelijke agenda.

rapportage naar wethouder en gemeenteraadsleden

Hier vindt u de “Rapportage Een Verkenning Sociaal Werkkoepel“ met de resultaten van de inventarisatie arbeidsplaatsen en mogelijkheden tot samenwerking met sociale firma’s en maatschappelijke organisaties. Hiermee wordt voorzien in een overzicht van het aantal huidige en nieuwe plaatsen en de randvoorwaarden om deze te realiseren. De rapportage is op 13 maart jl. verstuurd naar de wethouder en gemeenteraadsleden. De gemeenteraad besliste in week 11 positief over het uitvoeringsbesluit Sociaal Werkkoepel.

Site by Alsjeblaft!