“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

netwerkbijeenkomsten 2017

De Omslag organiseert netwerkbijeenkomsten voor haar participanten die een rol hebben in het bouwen aan een inclusieve samenleving. Tijdens deze bijeenkomsten organiseren we presentaties, nodigen we gastsprekers van externe organisaties uit en kunnen deelnemers met hen en met elkaar van gedachten wisselen. Netwerkbijeenkomsten van en voor onze participanten zetten op zijn minst aan het denken.

In 2017 hebben we volgende actuele onderwerpen geagendeerd:

26 januari 2017 – netwerkbijeenkomst Beschut Werk
Bevindingen in de uitvoering van de regeling, instroom, uitstroom en het oplossen van mogelijke knelpunten.

6 februari 2017 – netwerkbijeenkomst Leidraad Participatie
Simone Crok (directieadviseur Werk, Participatie en Inkomen) en Christa Brinkhuis (afdelingshoofd Activering) vertelden over de totstandkoming van de Leidraad Participatie, de stand van zaken op dit moment en uitwerking in de praktijk.

3 april 2017 -netwerkbijeenkomst Verdieping nieuwe werkwijze WPI – Verdiepingsbijeenkomst n.a.v. het vernieuwde beleid van WPI leidraad Participatie
Diverse sprekers vertelden hoe die nieuwe werkwijze precies in de praktijk uitwerkt.

15 mei 2017 – netwerkbijeenkomst “Minder regels, meer zorg”
Drie gastsprekers lichtten het thema regelarme zorg toe: Gerrit Leene (landelijk projectleider van Philadelphia voor regelarme zorg), Peter Bakker (verbonden aan een ambulant team van Philadelphia in Amsterdam Oud-west) en Elsbeth van Loon (projectleider bij OJZ van de gemeente Amsterdam).

18 mei 2017 – stadsgesprek Meedoen met een beperking
Kennisnetwerk Amsterdam en De Omslag organiseerden het Stadsgesprek Meedoen met een beperking.

12 juni 2017 – bijeenkomst sociale economie voor sociale firma’s
3 experts praatten over het zichtbaar maken van de waarde van Social Return en Beschut werk

26 juni 2017 netwerkbijeenkomst Allianties wijkzorg van start
Ben Booij, Projectleider Wijkzorg OJZ, verkende de mogelijkheden en opbrengsten naar aanleiding van presentaties van visie en plannen vanuit verschillende Allianties Wijkzorg.

18 september 2017 netwerkbijeenkomst Transformatie verzorgingsstaat “Wat doen we in de tussentijd?”
Een college van prof. Dr. Paul Frissen over de noodzakelijke transformatie van de verzorgingsstaat en ieders rol daarin.

30 oktober 2017 netwerkbijeenkomst Herziening Organisatie Sociaal Werk in Amsterdam
Korien Jurgens, programmamanager Sociaal Werk en Remco Oudhoff, programmamanager Meer Sociaal Werk van de gemeente Amsterdam, lichtten de herziening rondom Sociaal Werk toe.

Site by Alsjeblaft!