“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

resultaten monitor 2018

Voor de vierde keer heeft De Omslag de monitor Sociale Firma’s Amsterdam uitgevoerd. Dit jaar deden we dat in het kader van de ontwikkeling van de Sociaal Werkkoepel. De monitor is een peiling van de omvang, personele samenstelling en financieringsstromen van de sociale firma’s en –projecten in Amsterdam.

Doel is het in beeld brengen van de sector van sociale firma’s – ondernemingen en projecten die zowel economische als sociale impact genereren in Amsterdam.
Deze sector draagt bij aan het verduurzamen van vrijwilligers-, arbeids- en dagbestedingsplaatsen in de stad.

resultaten
Uit de verzamelde data van 75 sociale firma’s en projecten in deze monitor 2018 worden de volgende trends zichtbaar;

Sociale firma’s en projecten zijn bezig zichzelf ten opzichte van hun economische en maatschappelijke doelstelling te verbeteren:

• stevige omzet, uit commerciële markt,
• meer mensen werkzaam in dienstverband,
• substantiële uitstroom.

Lees hier de resultaten Amsterdamse Monitor sociale firma’s en projecten 2018.

Site by Alsjeblaft!