“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Social Market een succes

Op vrijdag 16 november 2018 vond de eerste Social Market succesvol plaats in De Hallen in Amsterdam West. Het publiek in De Hallen kon kennis maken met meer dan 30 sociale bedrijven die door middel van het maken van producten of leveren van diensten social impact genereren op het gebied van mens, milieu, maatschappij en sociale cohesie.

De Social Market is door De Omslag georganiseerd voor business-to-consumers in het kader van The Impact Days om het publiek bewust te maken van (de effecten van) sociaal en duurzaam inkopen.
Wethouder Groot Wassink, Sociale Zaken en inkoop, heeft de markt uitgebreid bezocht en is persoonlijk in gesprek gegaan met de sociale ondernemingen. Wat ons betreft was het een succesvolle pilot die smaakt naar meer sociale markten.

De Social Market was dit jaar nog een pilot en een initiatief van Stichting De Omslag.
Vind de producten en diensten ook op Sociale Zaken.

Site by Alsjeblaft!