“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

kennissessie 'meedoen werkt' stadsdeel west

Op dinsdag 2 juli was er een kennissessie ‘Meedoen Werkt’ in stadsdeel West. Deze sessie gaf het podium aan experts om professionals uit het stadsdeel inzicht te geven in de regelgeving rondom de toeleiding naar werk.

Geïnteresseerd? Binnenkort meer kennissessies

Verschillende sprekers lichtten de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toe. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven.

Het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende onderdelen van toeleiding naar werk kwamen aan bod, waaronder:

  • activeringstrajecten WPI
  • van dagbesteding naar sociaal werk
  • beschut Werk, werken naar loonwaarde en overige instrumenten
  • werken bij sociale firma’s en in het MKB.

Voor wie

De kennissessies op stadsdeelniveau zijn er ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, trajectbegeleiders etc. Deze kennissessie is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel West.

Je bent van harte welkom bij een van de volgende sessies: aanmelden kan dan via deze link

Organisatie

Deze kennissessie wordt door Stichting De Omslag en De Regenboog Groep georganiseerd namens de gemeente Amsterdam. In stadsdeel West deden we dat in samenwerking met Stadsdeel West en Wijkzorg Alliantie West.

Site by Alsjeblaft!