“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

participatief ondernemen

Op woensdag 26 juni bezocht De Omslag de slotconferentie van het Rights2Grow-project in Brussel. Onderwerp van gesprek was de participatie van werknemers in sociale ondernemingen in Europa.

In Europees partnerschap is onderzoek gedaan naar de praktijk van 26 sociale ondernemingen in 13 EU-lidstaten. Tijdens de conferentie werden deze gepresenteerd.

leren van Europese sociale coöperaties

In het project wordt onderscheid gemaakt tussen dienstverlenende ondernemers in zorg en welzijn en WISES (Work Integration Social Enterprises). Beide kennen dikwijls een coöperatief bestuursmodel. Dit model doet recht aan de waarden van sociaal ondernemen, maar biedt ook een kans voor empowerment en inclusie.

Dat is in de onderzochte best practices niet abstract maar dagelijkse praktijk. Medewerkers worden lid van de coöperatie en opgeleid. Met de missie, management en ondernemersvaardigheden zijn zij mede-eigenaar.

In de paneldiscussies kwamen de belangrijkste aspecten aan de orde zoals de mate van zeggenschap, bestuursmodellen maar ook de houding die nodig is om deze complexe maar inclusieve sturing voor elkaar te krijgen.

Met een juridisch model ben je er niet. Het is dagelijks werk om samensturing vorm te geven en vol te houden. Interessant zijn de dilemma’s die bij een dergelijk complexe organisaties horen. Vraagstukken zijn er rond de schaalgrootte, context en houding, om duurzame participatieve onderneming te voeren.

Geïnteresseerd?
Dat is fijn. De Omslag is voornemens om uit dit project en samen met Europese partners de verzamelde kennis en ervaring in Amsterdam te delen en verder te brengen. In september worden de resultaten van Rights2Grow gepubliceerd en zullen we dit aanvullen voor Amsterdam.

Download R2G infograph

Site by Alsjeblaft!