“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Kennissessies: ontmoetingen op inhoud

Stichting De Omslag organiseert sinds juli 2019 kennissessies voor professionals op stadsdeelniveau om inzicht te geven in de route en regelgeving rondom de toeleiding naar dagbesteding en werk. In deze sessies worden activering, dagbesteding en werk aan elkaar verbonden. Lees meer over het hoe en waarom van deze sessies.

versterken participatie

Stichting De Omslag organiseert sinds juli 2019 kennissessies voor professionals op stadsdeelniveau. Het initiatief is ontstaan uit de samenwerking rond de conferentie Meedoen Werkt en de werkgroep Wisselwerking. In de werkgroep zijn zowel de gemeentelijke afdelingen Zorg en WPI als ook de dagbestedingsaanbieders vertegenwoordigd. Zowel tijdens de conferentie als in de werkgroep is de kennisuitwisseling en samenwerking tussen gemeente en (praktijk)professionals een goede springplank voor vernieuwing gebleken.

Professional als sleutelfiguur

Uit actieonderzoek naar obstakels voor participatie kwam naar voren dat er een sleutel ligt in het handelen van professionals. Professionals met de juiste kennis, netwerken, maar vooral ook met de lef om te blijven leren en onzeker te durven zijn, kunnen obstakels doorbreken en een volgende stap naar participatie ondersteunen. Het bieden van kennis en toegang tot netwerk op een compacte wijze is de doelstelling van de sessies. Daar waar professionals elkaar kunnen ontmoeten, elkaars expertise kunnen inzetten, worden oplossingen gevonden. Opvallend is dat het besef dat het onmogelijk is om alles zelf te doen of te weten, ervoor kan zorgen dat er een open gesprek ontstaat. Expertise op het gebied van werk en inkomen, combineren met zorg en ondersteuning, is voor de mensen die er mee te maken hebben van wezenlijk belang. Daarom zorgt De Omslag voor het ontsluiten van de kennis op een laagdrempelige manier voor professionals in de stadsdelen.

mooie samenwerking, grote opkomst

Er zijn tot nu toe drie sessies georganiseerd: in Noord, West en Nieuw-West. Alle sessies zijn in samenwerking met het bijbehorende stadsdeel en bijbehorende Wijkzorg Allianties georganiseerd. WPI en sociale firma’s waren standaard onderdeel van het programma. In Nieuw-West was daarnaast GGZ inGeest betrokken, in Noord en West was dit De Regenboog Groep.

Deze samenwerking van verschillende organisaties leverde deelname van participatieprofessionals uit verschillende organisaties op. Het samenbrengen van deze groep bracht tegelijkertijd een welkome toegang tot nieuwe netwerken. Tijdens de bijeenkomst zagen professionals niet alleen de mogelijkheid om vragen te stellen, maar ook elkaars informatie aan te vullen en elkaar om advies te vragen. Ook werden er gelijk vervolgafspraken gemaakt; precies waar deze kennissessie ook om hoort te gaan.

Er was sprake van een grote opkomst. De professionals gaven zonder meer aan tevreden zijn met de sessies: de bijeenkomsten werden gemiddeld met een 8 gemiddeld beoordeeld. Professionals zouden graag alle participatiemogelijkheden voor Amsterdammers in één beeld of overzicht willen zien. Daar werken we graag verder aan, onder andere met Jekuntmeer.nl.

Conclusie is dat in het organiseren van de ontmoeting op inhoud iets is waar professionals veel aan hebben. Dat willen we graag blijven faciliteren en aanjagen.

Site by Alsjeblaft!