“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Meetellen van start

Dat sommige Amsterdammers minder gemakkelijk gehoord worden in onderzoek is bekend. Sommige mensen zijn moeilijk bereikbaar, anderen passen niet in de standaard onderzoeksmethoden. Met de methode Meetellen willen we daar graag verandering in brengen. De Omslag lanceert onderzoeksbureau Meetellen in Amsterdam: voor wie het echt wil weten!

Onderzoek als podium

Meetellen is een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau voor en door mensen die ondersteuning nodig hebben of hebben gehad. De stem van mensen die te maken hebben gehad met zorg, hulp en ondersteuning luid en duidelijk laten horen is het doel. Meetellen bereikt dit door onafhankelijk onderzoek te doen, onder andere met behulp van een panel.

Ervaringsdeskundigheid is hierin onmisbaar. Ervaringsdeskundige onderzoekers maken beter contact met hun respondenten, en halen zo net de resultaten naar boven die anders misschien zouden missen.

expertmeeting participatief onderzoek

Op 28 oktober 2019 kwamen onderzoekers vanuit verschillende organisaties binnen en buiten Amsterdam samen voor een expertmeeting over inzet van mensen met ervaringsdeskundige kennis bij onderzoek naar mensen in kwetsbare situaties in Amsterdam. De bijeenkomst werd voorgezeten door Esmeralda van der Naaten en Nienke Boesveldt.

Esmeralda is projectleider en coördineert de professionele inzet van ervaringsdeskundige onderzoekers via Meetellen in Amsterdam. Dr. Nienke Boesveldt is als onderzoeker Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht al twee jaar bezig met onderzoek naar ambulantisering en regionalisering van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verschillende Nederlandse gemeenten.

Samen met de aanwezige professionals die vanuit expertise op het onderwerp aanwezig waren, vond een verkenning plaats over de inzet van ervaringsdeskundige kennis in onderzoek. Hierbij kwamen veel vragen en uitdagingen aan bod. In een factsheet zal hier binnenkort verslag worden gedaan van de belangrijkste inzichten van deze verkenningsbijeenkomst.

continuïteit voor ervaringsdeskundig onderzoeksmedewerkers

Hoe bereik je moeilijke bereikbare groepen, is een van die belangrijke vraagstukken, waar ervaringsdeskundig onderzoeksmedewerkers het verschil in kunnen maken. Meetellen in Amsterdam maakt zicht hard voor continuïteit voor deze onderzoeksmedewerkers.

Dat mensen worden opgeleid en ingezet in participatief onderzoek is een goede zaak. Als ze na die opdracht bedankt worden en niet meer mee doen is wat ons betreft niet de bedoeling. Meetellen streeft nadrukkelijk naar een continuïteit in opdrachten en in het team, zodat teamleden niet eenmalig maar duurzaam kunnen werken aan de onderzoeksopdrachten.

De eerste opdrachten

Onderzoeksmethoden kunnen divers zijn, maar de basis voor het onderzoek door Meetellen is het panel van mensen die met uitval te maken hebben gehad. Het panel en team van Meetellen in Amsterdam is er om een stem te geven aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben omdat zij pech hebben gehad in hun leven of tussen wal en schip vallen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met psychische of psychiatrische problemen, een verslaving of mensen die dakloos (geweest) zijn. Ook mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking vallen hieronder. Meedoen aan het panel kan als je in Amsterdam woont of verblijft en 18 jaar of ouder bent.

Meetellen in Amsterdam werkt vanuit een ontwikkelpraktijk. Door het direct uitvoeren van onderzoeksopdrachten bouwt Meetellen in Amsterdam aan het panel en team. Samen met de teamleden pakken we alles op: organisatie, onderzoeksmethoden, training, werving en PR en communicatie.

Inmiddels werkt Meetellen aan onderzoeken in opdracht van Vrijwilligersacademie en de Meevaart in de Indische Buurt in Oost. Geïnteresseerd in de uitkomsten? Houd de website en social media in de gaten of abonneer je op de nieuwsbrief in Amsterdam.

Haal ook ervaring in huis?

Inmiddels is de website Meetellen.nl klaar, en gaat Meetellen in Amsterdam informatiefolders en aanmeldkaarten verspreiden door de stad. Meetellen is beschikbaar voor uitleg en presentatie. Informatie om te verspreiden is op te vragen via amsterdam@meetellen.nl .

Op dit moment krijgen ze veel enthousiaste onderzoeksverzoeken. Ook een organisatie die ervaring in huis wil halen, en het écht wil weten? Meetellen is vanaf februari weer beschikbaar voor opdrachten. In de tussentijd kan je ons natuurlijk altijd bereiken voor vragen, om te sparren of om even geïnspireerd te raken. Voor wie het echt wil weten.

Meetellen in Amsterdam voor opdrachtgevers
Meetellen in Amsterdam voor panelleden

voorstel-lene-grooten.pdf

Site by Alsjeblaft!