“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

digitale matching

Jekuntmeer.nl is al sinds jaar en dag hét digitale matchingsplatform voor passend werk. Hoewel dit platform vanuit een specifieke geschiedenis is ontstaan en inmiddels een eigen functie in de stad heeft, is het ook een voorbeeld van hoe je een proces kunt organiseren in dienst van inclusie en participatie.

Vanuit de jarenlange ervaring met het organiseren van zowel de technische als inhoudelijke kan van Jekuntmeer.nl en de digitale sociale kaart van Amsterdam, weet De Omslag als geen ander wat er nodig is om dit goed te doen.

Daarbij is het zaak de ontwikkelingen in de stad steeds te ondersteunen. Op dit moment is dat de volgende stap in het gebiedsgericht werken, en in dienst van de toekomstige buurtteams, zowel in Amsterdam als in Utrecht.

Wijkprofessionals hebben vanaf dit jaar nog meer behoefte aan een goede actuele sociale kaart per wijk en buurt, waarop zij naast Wmo-aanbod ook alle activiteiten in de sociale basis terug kunnen vinden. Om buurtteammedewerkers zo goed mogelijk inzicht te geven in het participatie-aanbod in de wijk sorteert De Omslag samen met de aanbieders Wmo-dagbesteding en sociale basis in dit voorjaar daarop voor.

Site by Alsjeblaft!