“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Wat nemen we mee naar 2021?

Als kennisnetwerk heeft stichting De Omslag een missie in dienst van inclusie en participatie. Voor komend jaar vertalen we die in twee sterke en inhoudelijke visies: het moet sociaal en het moet solidair.

Op basis van de praktijk – die van jullie – draagt De Omslag bij aan het verbinden, onderzoeken, aanjagen en vernieuwen van de sociale en solidaire economie. Daarmee willen we een basis zijn in dienst van versterking, legitimatie en innovatie, voor onze participanten en de stad.

In de koers voor 2021 hebben we onze missie vertaald naar de inzet op het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Oplossingsrichtingen zijn te vinden in economische activiteiten, maatschappelijke vernieuwing, onderzoek en democratisering. Dit zijn de invalshoeken van waaruit we inclusie als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken willen benaderen.

Op inhoud liggen er kansen in het verbinden van arbeid en onderwijs en lokale praktijk. Daarbij staan wederkerigheid en democratisering centraal; de sociale en solidaire economie.

Voor de komende jaren zullen we inzet organiseren op deze inhoudelijke deelgebieden. Dat doen we natuurlijk met een wendbare organisatie die, zowel op inhoud als organisatorisch, slimme verbindingen maakt en kennis daaruit deelt en benut.

Site by Alsjeblaft!