“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Social Economy Action Plan

In december lanceerde de Europese Commissie het Social Economy Action Plan (SEAP). Hiermee geeft de Commissie aan dat men de komende jaren zich inzet voor het versterken van de sociale economie.

In het plan staan maatschappelijke en milieudoelen voorop. Winst is secundair. In de gehele EU telt de Commissie 2,8 miljoen organisaties die zich inzetten voor de sociale economie.

Voor een sociale en solidaire economie in Nederland

In Nederland wordt de sociale economie als begrip nauwelijks gebruikt. We kennen een groeiend aantal sociale firma’s en sociale ondernemingen die maatschappelijke impact voorop stellen. Tegelijkertijd is het aantal nog beperkt vergeleken met andere EU-lidstaten. Nederland kent nu vooral een cultuur waarin het op winst en efficiëntie gerichte bedrijfsleven de basis vormt.

Hoewel de EU deze cultuur de afgelopen decennia juist heeft versterkt, kiest de Commissie met het SEAP ook voor een andere focus. De Commissie wil de sector van de sociale economie ondersteunen. Dat doet men in de eerste plaats door kennis te delen en het belang van de sociale economie uit te dragen. Men wil dat lidstaten de bestaande mogelijkheden om sociale ondernemingen te ondersteunen en te stimuleren meer gaan benutten. Zo pleit men voor belastingvoordelen. Ook wil men dat er meer kansen worden geboden aan sociale ondernemingen om succesvol in te schrijven op aanbestedingen.

stimulans voor een socialer economie

Sociaal beleid is binnen de EU de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Nederland is dus niet verplicht om in eigen land ook een actiever beleid te voeren naar een sociale economie. Maar vanuit De Omslag zien we het SEAP wel als een belangrijke stimulans voor de nieuwe regering om onze economie socialer en meer solidair te maken. Op de conferentie “Het kan wel” op 15 februari 2022 besteden we daarom aandacht aan de SEAP en hoe Nederland dit kan implementeren in beleid.

European Commission, ‘Building an economy that works for people: an action plan for the social economy’, Luxembourg, December 2021

Site by Alsjeblaft!