“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

trends en uitdagingen Europese WISES

Benieuwd wat meer dan 500 sociale ondernemingen uit 13 Europese landen over trends en uitdagingen voor de sector denken? Lees er alles over in de eerste rapportage van het B-WISE project.

Werken is een belangrijk onderdeel van ons leven en helpt om onze samenleving stabiel te houden. Maar laten we eerlijk zijn, de arbeidsmarkt is verre van perfect. Er zijn veel mensen die werkloos zijn en het risico lopen om buitengesloten te worden. Daarom zoeken we naar manieren om mensen op een andere manier te integreren op de arbeidsmarkt. Work Integration Social Enterprises, of WISEs, zijn hiervoor een geweldig voorbeeld. Dit zijn sociale ondernemingen die mensen helpen om weer aan het werk te komen en ze zijn al succesvol in heel Europa.

project B-WISE

Het B-WISE project heeft in haar eerste rapport enkele interessante bevindingen gedeeld over het Europese ecosysteem van WISEs, de nodige vaardigheden en het arbeidsbeleid in de EU. Zo geeft het rapport inzicht in de verschillende rechtsvormen van erkende en niet-erkende WISEs in Europa.

Uit het B-WISE onderzoek blijkt dat er vaak behoefte is aan meer steun van de overheid en een beleid dat WISEs beter ondersteunt. Helaas heeft de meerderheid van de EU lidstaten een inconsistent en gefragmenteerd overheidsbeleid dat onvoldoende rekening houdt met de sociale verantwoordelijkheid van WISEs.

Technische en zachte vaardigheden in WISEs

Het B-WISE project heeft ook gekeken naar de technische en zachte vaardigheden van managers, begeleiders en werknemers met ondersteuningsbehoeften. Hiervoor zijn 403 werknemers geïnterviewd om te onderzoeken wat ze al kunnen en wat ze nog moeten leren.

Het blijkt dat er bij alle drie de doelgroepen ruimte is voor verbetering op het gebied van technische, zachte en digitale vaardigheden. Maar helaas is het voor werknemers met ondersteuningsbehoeften in het bijzonder moeilijk om nieuwe vaardigheden te verwerven omdat er vaak te weinig trainingsprogramma’s beschikbaar zijn.

Trends en uitdagingen voor de toekomst

In alle landen waar WISEs actief zijn, toonden WISEs aan dat ze cruciale problemen van hedendaagse economieën die leiden tot een uitsluiting op de arbeidsmarkt kunnen aanpakken, in tegenstelling tot het traditioneel arbeidsmarktbeleid. Ondanks hun succesvolle aanpak, wordt het potentieel van de WISEs nog lang niet helemaal benut.

Analyses geven aan dat er een meer faciliterend ecosysteem nodig is om de toegevoegde waarde van WISEs volledig te benutten. Er is vooral behoefte aan meer overheidsmaatregelen en een meer stimulerend overheidsbeleid. WISEs in Europa staan voor specifieke uitdagingen bij het ontwikkelen van vaardigheden.

De drie doelgroepen betrokken in het empirisch onderzoek lijken de relevante vaardigheden te beheersen. Data toont echter aan dat er nog ruimte is voor verbetering en als er niet wordt ingezet op deze cruciale competenties kan de capaciteit van WISEs om de huidige of toekomstige werknemers met ondersteuningsbehoeften te begeleiden in het gedrang komen. Training is erg belangrijk, maar een gebrek aan tijd en budget, zeker in kleinere WISEs, beperkt de deelname aan trainingsprogramma’s. Vooral voor werknemers met ondersteuningsbehoeften is gerichte training, ingericht op basis van hun behoeften en mogelijkheden, cruciaal.

verschil tussen groot en klein?

Een andere belangrijke trend die is gevonden in alle deelnemende Europese landen is dat het niveau van digitalisering hoger ligt in grotere WISEs. Technologieën zoals artificiële intelligentie, rapid prototyping en assistive technologie worden daarentegen minder relevant bevonden en minder ingezet (ook door grote WISEs). Dit zijn toch belangrijke technologieën, vooral om individuele aanpassingen te kunnen doen van werkplekken van werknemers met ondersteuningsbehoeften. Het potentieel van deze technologieën zou dan ook ten volle benut moeten worden door WISEs.

ontwikkelingen in Nederland en België

In Nederland en België zien we ontwikkelingen op dit vlak zoals bijvoorbeeld de kennisalliantie inclusie en technologie die inzet van nieuwe technologie stimuleren zodat meer mensen met een beperking beter en efficiënter kunnen werken.

Een samenvatting en de link naar het rapport zelf (249 pagina’s) vind je op deze Europese project pagina..

Site by Alsjeblaft!