“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

online leren en kennis delen

Op het nieuwe online leren platform van de Participatiegids vind je e-learning modules waarin we kennis delen met elkaar.

Work first

Onder deze noemer hebben veel organisaties in Amsterdam de afgelopen 1,5 jaar (Cordaan, Het Leger des Heils, perMens, Roads, De Regenboog Groep, het UWV, De Gemeente Amsterdam en HVO-Querido ) gewerkt aan het Work First project. Met medewerkers van de verschillende teams is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een veelzijdig trainingsprogramma voor alle medewerkers in de MO/BW in Amsterdam. Vorige week werd het programma gelanceerd.

online leren

In dienst van het trainingsprogramma Work First heeft De Omslag een E-learning module en online trainingsplatform ontwikkeld. Hier zijn nu de E-learning modules van het Work First trainingsprogramma voor iedereen toegankelijk.

In de online training word je meegenomen in de verschillende routes naar werk of dagbesteding in Amsterdam. Met een andere module leer je omgaan met de stigma’s waar cliënten soms mee te maken krijgen.

nog meer leren

De Participatiegids is een platform voor professionals. Ontmoeten en van elkaar leren staat hier centraal. Nu wordt het gemakkelijk om op een laagdrempelige manier kennis te delen.

De Omslag is voornemens om dat samen met partners ook voor andere onderwerpen te gaan doen middels E-learning modules; voor iedereen toegankelijk en leuk om te volgen.

Meer weten of mee doen? Neem contact met ons op via info@deomslag.nl .

Site by Alsjeblaft!