“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

kennis delen helpt impact

De Omslag wordt soms gevraagd om kennissessies te organiseren, ook voor raadsleden. Als er dan een initiatief tot een motie die wordt aangenomen uit voortkomt heeft dat effect zoals de motie Hoogtanders voor het impactvol inkopen in de gemeente Amsterdam.

Na een sessie met raadsleden is samen gewerkt met verschillende raadsleden en vooral met Raadslid Yvonne Hoogtanders aan een drietal moties. De sessie, waar veel sociaal ondernemers allen aan bij hebben gedragen, heeft enorm goede input gegeven aan de raadsleden.

Het goede nieuws is dat alle drie de moties van de diverse raadsleden in de raad zijn aangenomen. De Omslag is vooral enorm blij met de motie over meer impact bij inkopen waarin het volgende wordt gevraagd:

De motie verzoekt het college van burgemeester en wethouders – om staand beleid te implementeren en daarbij concrete gewenste resultaten te formuleren. Tot deze resultaten behoren in ieder geval:

  • Impactvol aanbesteden wordt de norm. Bij elke aanbesteding wordt extra impact uitgevraagd en gewaardeerd in de beoordeling van de inschrijvingen, tenzij dit – onderbouwd – niet mogelijk is.
  • In 2024 de eerste stappen te zetten en in 2026 volledig inzichtelijk te maken hoe in gemeentelijke aanbestedingen impact wordt uitgevraagd en gewaardeerd in de beoordeling van de inschrijvingen.
  • De raad jaarlijks te informeren over de inzet en de resultaten van impactvol inkopen.

Lees hier de motie Hoogtanders

Naar ons idee gaat dit de komende jaren echt een verschil maken bij de inkoop van de gemeente Amsterdam. Reden om dit te vieren dachten wij zo.

Site by Alsjeblaft!