“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Europees Jaar van Vaardigheden in de Sociale Economie

Corine van de Burgt sprak in een panel over het belang van focus op de ontwikkeling van vaardigheden voor medewerkers met ondersteuningsbehoeften in Work Integration Sociale Enterprises (WISEs) in Europa.

De transformatie van vaardigheden binnen Sociale Economie

Tijdens de workshop, gewijd aan het Europese Jaar van Vaardigheden, verkenden we de unieke transformaties binnen de sociale economie. We stonden stil bij de vraag: Wat betekent voor vaardigheden in organisaties die centraal staan in de sociale economie?

Opleiding en training als pijler

Opleiding en training zijn cruciaal voor alle bedrijven, maar de sociale economie kent speciale aandachtspunten vanwege de diversiteit aan ondernemingen en sectoren. Het versterken van organisaties, governance en management, vooral binnen werknemerscoöperaties, vereist een specifieke set vaardigheden.

Sprekers en inzichten

- Giuseppe Guerini (voorzitter CECOP en lid van de Economic and Social Committee) benadrukte dat sociale economie een unieke mix van technische en ondernemersvaardigheden vereist.
- Sarah de Heusch (directeur van Social Economy Europe, Brussel) merkte op dat principes zoals democratische participatie niet traditioneel op school worden geleerd.
- Gerardo Gutiérrez (Algemeen directeurvan de Spaanse State Public Employment Service (SEPE) benadrukte het belang van een leven lang leren en de noodzaak van samenwerking tussen vakbonden en andere organisaties.

Vervolg en actiepunten

Er werd opgeroepen om vaardigheden te democratiseren, waarbij Corine van de Burgt (directeur bestuurder De Omslag en voorzitter van ENSIE) de centrale rol van vaardigheden onderstreepte, waarin de belangen van sociale economie vertegenwoordigd zijn op drie pijlers: sociale integratie, ondernemersactiviteiten en een sterke pedagogische omgeving.

Europese projecten en initiatieven

Alessia Sebillo (directeur Diesis Network) sprak over de kernrol van kennis en het aansluiten bij specifieke behoeften van sociale ondernemingen. EU Pact for Skills en BWISE werden besproken, gericht op toekomstige vaardigheden met principes als levenslang leren en gelijke kansen. De presentaties van de verschillende projecten (Pact for skills, Bwise) laten zien hoe we werken aan het belang van EU-beleid en het integreren van sociale economie in het onderwijs.

Conclusies en vooruitzichten

De sociale economie evolueert van economisch naar steeds socialer, met aandacht voor upscaling en digitalisering. Echter, uitdagingen zoals financiële beperkingen en de noodzaak voor training worden herkend. De verschillen met reguliere bedrijven, vooral in hoe we werken en winsten delen, zijn essentieel.

Er werd benadrukt dat samenwerking en structurele veranderingen noodzakelijk zijn, met programma’s zoals Erasmus+ die als cruciaal werden gezien voor jongeren om te leren en te groeien binnen de sociale economie.

Site by Alsjeblaft!