“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

People, Planet, Action!

In het kader van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is er een Europese Conferentie Sociale Economie: Mensen, Planeet, Actie!

Als voorzitter van ENSIE – de Europese koepel voor Work Integration Social Entreprises woonden we deze conferentie bij. Hier een impressie.

Highlights van de Europese Conferentie over Sociale Economie

De conferentie in San Sebastián werd geopend door staatssecretaris voor werkgelegenheid en sociale economie Joaquin Pérez, die de betekenis van de sociale economie benadrukte, goed voor 10% van het Spaanse BNP, met focus op democratische principes en welzijn.

Nicolas Schmit, Europees Commissaris voor Banen en Sociale Rechten, reflecteerde op de behaalde resultaten en benadrukte de noodzaak van nieuwe paradigma’s om klimaatverandering en sociale gevolgen aan te pakken, met sociale economie als garantie voor solidariteit.

Eneko Goia, burgemeester van Donostia-San Sebastián, en Elena Perez, regionale onderminister voor Werk en Sociale Zekerheid van de Baskische regering, spraken over het belang van sociale inclusie en de rol van sociale economie in transformatieprocessen. Juan Antonio Pedreño, president van Social Economy Europe, riep op tot versterking van het sociale economiemodel.

het belang van sociale economie

Het panel benadrukte de voorwaarden voor samenwerking tussen ondernemerschap en sociale resultaten, met een focus op gemeenschap en beleid. Oliver Röpke van EESC vierde de solidariteit benadrukt door de sprekers, en Mia Seppo van ILO sprak over het belang van de informele economie en de versterking daarvan door Sociale e Solidaire Economie.

Tot slot wees Nicolas Schmit op de nabijheid van het SE-actieplan bij andere EU-initiatieven gericht op duurzaamheid en de lokale economie, en het belang van het vereenvoudigen van financiering om vooroordelen tegen een gesubsidieerde economie te bestrijden.

steeds meer sociaal

We zien dat de inspanningen vanuit het Europees beleid vruchten af werpen. Sociale economie is een groeiende economie, die bovenal steeds socialer mag zijn. Het belang van welzijn en democratie voor alle betrokkenen werd keer op keer benadrukt en de beweging wordt sterker en sterker.

Site by Alsjeblaft!